3b. aanvraag product of dienst

ArchiMate-modellen > Zaakgericht werken > FlowRelationships > 3b. aanvraag product of dienst
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en is een kopie van het GEMMA object registratie aanvraag product of dienst, aangepast voor deze doelarchitectuur.

ArchiMate-relatie 3b. aanvraag product of dienst
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  FlowRelationship
Vanaf   :  Servicebuscomponent (ApplicationComponent)
Documentatie   :  Op basis van het zaaktype routeert de servicebuscomponent de aanvraag naar een Zaakafhandelcomponent (generiek of specifiek).
Naar   :  Zaakafhandelcomponent (specifiek of generiek) (abstracte component) (ApplicationComponent)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Zaakgerichtwerken/0.9/id-107b4507-8664-4cc6-bb9b-8e1a4214b2d0
Label  :  3b. aanvraag product of dienst
Object ID  : 107b4507-8664-4cc6-bb9b-8e1a4214b2d0
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Zaakgericht werken