Documentregistratiecomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Zaakgericht werken en is een kopie van het GEMMA object Documentregistratiecomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrati- ecomponent Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbehe- ercomponent Abstract verzamelcomponent voor specifieke of generieke zaakafhandelcomponenten (procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht). (ApplicationComponent) Zaakafhandelco- mponent (specifiek of generiek) (abstracte component) Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouter- ingcomponent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeentec- omponent Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheerco- mponent (CRM) Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverlen- ingcomponent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke zaakafhandelcomponenten. (ApplicationComponent) Specifieke Zaakafhandelco- mponent (abstracte component) Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generieke Zaakafhandelco- mponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponen- t Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescompo- nent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratieco- mponent Functionaliteit voor het registreren en delen van documenten (ApplicationFunction) Registreren en delen van documenten De bij een zaak horende zaakdocumenten worden vanuit de documentregistratiecomponent aangeboden aan het archiefregistratiecomponent en bij de betreffende zaak gevoegd. (FlowRelationship) (zaak)documenten De documentbeheercomponent biedt inzicht in de documenten in de Documentregistratiecomponent (FlowRelationship) 1. inzien van (zaak)documenten De bij de zaak behorende zaakdocumenten worden weggeschreven in de documentregistratiecomponent. Dit onder vermelding van het zaaknummer. (FlowRelationship) 1b. registratie zaakdocumenten De Documentregistratiecomponent stuurt bij bepaalde wijzigingen (bv. een nieuw document toegevoegd aan een zaak) een notificatie naar de Notificatierouteringscomponent. (FlowRelationship) 2. Notificatie nieuw of gewijzigd document De Zaakafhandelcomponent werkt zaakdocumenten rechtstreeks bij (toevoegen, verwijderen, bijwerken) in de Documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) 2. bijwerken (zaak)documente- n De Documentbeheercomponent kan documenten en dossiers in de Documentregistratiecomponent bijwerken (bv toevoegen metadata). (FlowRelationship) 2. bijwerken van (zaak)documenten Een inwoner kan via de Mijngemeentecomponent de zaakdocumenten inzien waar hij/zij toegang toe heeft, zoals de aanvraag en de daarbij verstuurde bijlagen. (FlowRelationship) 2. zaakdocumenten Een KCC medewerker heeft via de Relatiebeheercomponent inzicht in de documenten bij een zaak. (FlowRelationship) 3. inzien zaakdocumenten De Zaakafhandelcomponent registreert het binnengekomen document in de Documentregistratiecomponent ovv. het betreffende zaaknummer. (FlowRelationship) 3.. Registeren document bij zaak Een KCC-medewerker kan documenten aan een zaak bijwerken of toevoegen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een nagekomen stuk wil inleveren. Uiteraard enkel wanneer toegestaan in het betreffende proces en pas nadat de zaak door de Zaakafhandelcomponent (generiek of specifiek) is geregistreerd als zaak. (FlowRelationship) 4. bijwerken zaakdocumenten De Zaakregistratiecomponent registreert het binnengekomen document in de Documentregistratiecomponent ovv. het betreffende zaaknummer. (FlowRelationship) 5. Registeren document bij zaak FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Zaakdocumenten werkt het generieke of specifieke zakenafhandelcomponent rechtstreeks bij in het Documentenregistratiecomponent. Dit telkens ovv. het bijbehorende zaaknummer. (FlowRelationship) bijwerken zaakdocumenten Wanneer de zaak is anagemaakt, wordt het al in dhet documentregistratiecomponent bestaande document bijgewerkt met het zaaknummer. (FlowRelationship) De generieke of specifieke zaakafhandelcoponent markeert de zaakdocumenten die voor uitplaatsing, overbrenging of vernietiging in aanmerking komen in de documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) AssignmentRelationship Het zaakafhendalcomponent dat de notificatie heeft ontvangen, vraagt het document op bij de documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) opvragen document De medewerker registreert en metadateert het document. De Documentbeheercomponent voegt dit toe aan de Documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) registratie ingescand document Deze svg is op 02-07-2020 06:05:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 02-07-2020 06:05:47 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Zaakgericht werken Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Documentregistratiecomponent
Definitie  : Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.
Toelichting  : De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van informatieobjecten (in de 'volksmond': documenten). De component slaat deze gestructureerd en voorzien van de benodigde metadata op en stelt applicaties in staat deze te wijzigen, te verwijderen en aan de hand van een aantal zoekcriteria op te vragen. Opslag vindt plaats conform het informatie-objecten-gedeelte van het RGBZ. Ontsluiting vindt plaats volgens koppelvlakspecificaties zoals CMIS conform de door KING vastgestelde Zaak- en Documentservices.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 0e99ec6c-283a-4ec9-8efa-e11468e6b878
Relaties  : 
Toegewezen functies (1):Komt voor op   :  ArchiMate views: