ZGW03 registreren zaak

ArchiMate-modellen > Zaakgericht werken > Views > ZGW03 registreren zaak
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view ZGW03 registreren zaak
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Zaakgerichtwerken/0.9/id-0193383d-8f0a-4360-81e7-76ba014b7a8e
ArchiMate-model  : Zaakgericht werken
Label  : ZGW03 registreren zaak
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Object ID  : 0193383d-8f0a-4360-81e7-76ba014b7a8e
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Elementen  : 
Relaties  :