Zaakgericht Werken in GEMMA

Abstracte Referentiecomponenten en Overerving

Abstracte Referentiecomponenten

Omdat er veel verschillende domeinspecifieke zaakafhandelende systemen zijn, werken we in GEMMA met een 'abstracte component' die deze groep referentiecomponenten vertegenwoordigt. Deze abstracte componenten komen niet terug in de softwarecatalogus. Er bestaat in de GEMMA immers altijd een specifiekere versie van. In architectuurplaten en de diverse koppelvlakstandaarden wordt met behulp van deze abstracte componenten geïllustreerd dat een standaard of patroon van toepassing is voor alle specifieke componenten die door een abstracte component vertegenwoordigd worden. In het beheer van onze GEMMA-architectuurrepository gebruiken we deze componenten bovendien om applicatiefuncties in één keer aan meerdere referentiecomponenten toe te wijzen. De abstracte componenten zijn herkenbaar aan de toevoeging "(abstracte component)" en de onderscheidende kleur.

In bovenstaande figuur hebben we als vertegenwoordiging voor alle domeinspecifieke Zaakafhandelcomponenten de abstracte referentiecomponent "Specifiek Zaakafhandelcomponent (abstracte component)" opgenomen. Een Burgerzakencomponent, Vergunningcomponent of een Meldingen-openbareruimtecomponent zijn hier specialisaties van en erven de functies en relaties van dit abstracte component over.

In onderstaande figuur is geïllustreerd hoe de verschillende zaakafhandelcomponenten zich tot elkaar verhouden.

Abstract verzamelcomponent voor specifieke of generieke zaakafhandelcomponenten (procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht). (ApplicationComponent) Zaakafhandelcomponent (specifiek of generiek) (abstracte component) Abstract verzamelcomponent voor Specifieke zaakafhandelcomponenten. (ApplicationComponent) Specifieke Zaakafhandelcompone- nt (abstracte component) Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generieke Zaakafhandelcompone- nt Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht Handhavingcomponen- t Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescomponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiecompone- nt Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverleningco- mponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponent SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship Deze svg is op 31-12-2020 11:18:37 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 31-12-2020 11:18:37 CET

Procesondersteunende systemen (uit model: Zaakgericht werken) - Toon SVG


De Zaakafhandelcomponent (specifiek of generiek) is een abstracte verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht.


Zaakafhandelcomponent (specifiek of generiek) (abstracte component)

Beschrijving Abstract verzamelcomponent voor specifieke of generieke zaakafhandelcomponenten (procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht).
Toelichting Hieronder valt dus zowel de referentiecomponent "Generieke Zaakfhandelcomponent (gZAC)", als de abstracte component "Specifieke zaakafhandelcomponent". Voorbeelden van referentiecomponenten die hiedonder vallen zijn een Vergunningencomponent, een Meldingen-Openbareruimtecomponent of een Burgerzakencomponent.
Functies
 • Beheren van zaken (Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken.)
  • Plannen van zaken (Functionaliteit voor het bepalen van de zaakstatussen (obv een zaaktype), het toewijzen van medewerkers en het plannen hiervan in de tijd.)
  • Uitwisselen van berichten met ketenpartners (Functionaliteit voor het uitwisselen van berichten met ketenpartners)
  • Tonen en bijwerken zaakgegevens (Functionaliteit voor het tonen en bijwerken van zaakgegevens)
  • Tonen en bijwerken zaakdocumenten (Functionaliteit voor het tonen en bijwerken (toevoegen, verwijderen, bijwerken) van de bij een zaak horende zaakdocumenten.)
  • Ondersteunen zaakafhandeling (Functionaliteit voor ondersteunen van zaakafhandeling volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.uitvoeren van zaken volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.)
  • Monitoren zaken (Functionaliteit voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status.)
  • Agenderen van zaken (Functionaliteit voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden.)
  • Aanmaken zaak (Functionaliteit voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer).)


Deze abstracte component kent 2 specifieke verschijningsvormen (specialisaties):

 • de Generieke Zaakafhandelcomponent (gZAC) (zoals we hierboven al zijn tegengekomen);
 • de Abstracte Referentiecomponent "Specifieke Zaakafhandelcomponent":


Specifieke Zaakafhandelcomponent (abstracte component)

Beschrijving Abstract verzamelcomponent voor Specifieke zaakafhandelcomponenten.
Toelichting Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices.
Functies
 • Beheren van zaken (Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken.)
  • Plannen van zaken (Functionaliteit voor het bepalen van de zaakstatussen (obv een zaaktype), het toewijzen van medewerkers en het plannen hiervan in de tijd.)
  • Uitwisselen van berichten met ketenpartners (Functionaliteit voor het uitwisselen van berichten met ketenpartners)
  • Tonen en bijwerken zaakgegevens (Functionaliteit voor het tonen en bijwerken van zaakgegevens)
  • Tonen en bijwerken zaakdocumenten (Functionaliteit voor het tonen en bijwerken (toevoegen, verwijderen, bijwerken) van de bij een zaak horende zaakdocumenten.)
  • Ondersteunen zaakafhandeling (Functionaliteit voor ondersteunen van zaakafhandeling volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.uitvoeren van zaken volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.)
  • Monitoren zaken (Functionaliteit voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status.)
  • Agenderen van zaken (Functionaliteit voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden.)
  • Aanmaken zaak (Functionaliteit voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer).)


Dit model toont enerzijds de keuzes die gemeentes hebben, en hoe de verschillende referentiecomponenten samenhangen. Anderzijds illustreert het model de interne werking van de GEMMA Architectuurrepository. Door de functie 'Beheren van Zaken' aan de abstracte referentiecomponent Zaakafhandelcomponent (specifiek of generiek)' te koppelen, erven alle 'onderliggende' referentiecomponenten deze functie.

In de onderstaande figuur is dit geïllustreerd.

Abstract verzamelcomponent voor specifieke of generieke zaakafhandelcomponenten (procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht). (ApplicationComponent) Zaakafhandelcomponent (specifiek of generiek) (abstracte component) Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken. (ApplicationFunction) Beheren van zaken Abstract verzamelcomponent voor Specifieke zaakafhandelcomponenten. (ApplicationComponent) Specifieke Zaakafhandelcompone- nt (abstracte component) Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generieke Zaakafhandelcompone- nt Functionaliteit voor het uitwisselen van berichten met ketenpartners (ApplicationFunction) Uitwisselen van berichten met ketenpartners Functionaliteit voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status. (ApplicationFunction) Monitoren zaken Functionaliteit voor ondersteunen van zaakafhandeling volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.uitvoeren van zaken volgens de configuratie in het betreffende zaaktype. (ApplicationFunction) Ondersteunen zaakafhandeling Functionaliteit voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer). (ApplicationFunction) Aanmaken zaak Functionaliteit voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden. (ApplicationFunction) Agenderen van zaken Functionaliteit voor het tonen en bijwerken (toevoegen, verwijderen, bijwerken) van de bij een zaak horende zaakdocumenten. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken zaakdocumenten Functionaliteit voor het tonen en bijwerken van zaakgegevens (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken zaakgegevens Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht Handhavingcomponen- t Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescomponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiecompone- nt Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverleningco- mponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponent AssignmentRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship SpecialisationRelationship Deze svg is op 20-01-2021 21:14:30 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 20-01-2021 21:14:30 CET

Procesondersteunende systemen en overerving van functies (uit model: Zaakgericht werken) - Toon SVG


In onderstaande tabel kun je zien dat de 'Meldingen Openbare Ruimte component' naast de specifieke functies voor het beheren en afhandelen van meldingen ook de functie 'Beheren van Zaken' heeft geërfd.


Meldingen openbare ruimtecomponent

Beschrijving Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties
Toelichting De component ondersteunt het ontvangen, registeren en verwerken van MOR (Melding Openbare Ruimte) berichten.
Functies
 • Beheren van zaken (Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken.)
  • Plannen van zaken (Functionaliteit voor het bepalen van de zaakstatussen (obv een zaaktype), het toewijzen van medewerkers en het plannen hiervan in de tijd.)
  • Uitwisselen van berichten met ketenpartners (Functionaliteit voor het uitwisselen van berichten met ketenpartners)
  • Tonen en bijwerken zaakgegevens (Functionaliteit voor het tonen en bijwerken van zaakgegevens)
  • Tonen en bijwerken zaakdocumenten (Functionaliteit voor het tonen en bijwerken (toevoegen, verwijderen, bijwerken) van de bij een zaak horende zaakdocumenten.)
  • Ondersteunen zaakafhandeling (Functionaliteit voor ondersteunen van zaakafhandeling volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.uitvoeren van zaken volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.)
  • Monitoren zaken (Functionaliteit voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status.)
  • Agenderen van zaken (Functionaliteit voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden.)
  • Aanmaken zaak (Functionaliteit voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer).)
 • Beheren van meldingen openbare ruimte ()