Werkgroeppagina StUF-koppelvlak iWmo-iJw


Meer over dit koppelvlak =>
De StUF-envelop die in de ISD-Keten wordt gehanteerd wordt in overleg met keten- en netwerkpartijen beheerd en vastgesteld door KING. Eventuele wijzigingen die worden doorgevoerd volgen uit wensen van keten- en netwerkpartijen in de ISD-Keten. Er is geen werkgroep van gemeenten en/of leveranciers waarin deze wijzigingen worden besproken.