Werkgroep Zaak- Documentservices d.d. 10-06-2015

Dit betreft één van de bijeenkomsten van de Werkgroep Zaak- Documentservices.
,

Agenda

  1. Welkom en mededelingen
  2. Notulen vorige vergadering en actielijst
  3. Stand van zaken en planning
  4. Vaststellen inhoud release 1.1
  5. TMLO gegevens

    Pauze

  6. Wijzigingen StUF Testplatform en compliancy eisen (oa. CMIS)
  7. Afsluiten en rondvraag

Programma
- 10:00-12:00 Werkgroep Zaak- Documentservices
- 12:00-12:30 lunch
- 12:30-14:30 Werkgroep Documentcreatieservices

Vergaderstukken en presentaties OUD

Verslag Dit is nog niet voorhanden