Werkgroep Zaak- Documentservices d.d. 22-03-2017

Bij de vergaderstukken is een geresolvede versie van de schema's opgenomen waarin naast de eerder opgenomen bevindingen alle bevindingen tot en met 20 maart 2017 opgenomen zijn.

Agenda

enter
  • Opening en mededelingen
  • Status wijzigingsverzoeken en errata
  • Patch Zaak- en Documentservices
  • Pauze
  • Project vernieuwing standaarden Zaakgericht werken
  • Architectuuruitgangspunten Zaakgericht werken (discussie)
  • Vervolg, afsluiten en rondvraag

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden