Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Werkgroep RSGB 3.0

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen.
Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 10 november 2021, 02:01:16

Er is afgelopen jaren al veel werk verzet voor de doorontwikkeling van RSGB en dit heeft plaatsgevonden in de Expertgroep Informatiemodellen. Omdat er behoefte is om dit jaar (2015) de nieuwe versie van het RSGB vast te stellen, willen we meer gemeenten de gelegenheid geven om inbreng te leveren op deze nieuwe versie. Daarom organiseren we een Werkgroep RSGB 3.0:

Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op een aantal vragen:

 • Waarom zijn gegevens nu niet (meer) of juist wel opgenomen in het RSGB?
 • Is dat een juiste keuze?
 • Welke gegevens ontbreken er nog?

Voor een deel gaat het om reviewen van RSGB-wijzigingen die de afgelopen jaren in de expertgroep zijn besproken en voor een ander deel om na te gaan hoe (onder andere) de BRP opgenomen kan worden. Het gaat om essentiële keuzes en om te verifiëren of het concept nu goed is. Wij organiseren drie themabijeenkomsten, een afsluitende bijeenkomst en een bijeenkomst voor leveranciers. Doel is om uiteindelijk RSGB 3.0 inhoudelijk goed te keuren tijdens de bijeenkomst van de expertgroep informatiemodellen op donderdag 26 maart 2015 en een positief advies te geven aan de regiegroep. Deze (tijdelijke) Werkgroep is één van de overleggroepen van GEMMA Ondersteuning.

Bijeenkomsten

De themabijeenkomsten voor gemeenten vinden plaats op de volgende data:

 • 29 januari: NHR
 • 12 februari: BRK en BGT/IMGeo
 • 26 februari: BRP
 • 12 maart: afsluitende bijeenkomst (openstaande discussies) Komt te vervallen

Het verslag en/of de (tussen)resultaten van de werkgroep zullen online beschikbaar gesteld worden, zodat andere gemeenten en leveranciers hier kennis van kunnen nemen. Discussies die buiten de werkgroep ontstaan, kunnen in de vernieuwde GEMMA Community gevoerd worden. Hierdoor is voor iedereen inzichtelijk welke discussies er lopen. De bijeenkomst van 12 maart over openstaande discussies is komen te vervallen. Indien er veel behoefte is aan een extra bijeenkomst dan plannen wij een nieuwe bijeenkomst in.

De bijeenkomst van leveranciers is in verband met het KING Work In Progress congres verplaatst naar 12 maart. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de werkgroep en de op- en aanmerkingen van leveranciers besproken.

 • 12 maart: leveranciersbijeenkomst

Voor nadere informatie over deze bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Remko de Haas: mailto:remko.dehaas@vng.nl

Actueel

Tijdens de eerste bijeenkomst over het NHR waren er weinig opmerkingen over de voorgestelde wijzigingen en de tweede bijeenkomst over BRK en BGT/IMGeo leidde tot meer discussie. De derde bijeenkomst ging over de BRP en het aantal wijzigingen in RSGB lijkt mee te vallen. Van deze drie bijeenkomsten kunt u het verslag hieronder op deze pagina vinden. In het algemeen kunnen op- en aanmerkingen doorgegeven worden door deze te plaatsen op de GEMMA Community.
Bij de Regiegroep van 5 februari jl. is er een presentatie gegeven over de Stand van zaken en vervolgplanning RSGB, RGBZ en verstuffing naar 3.20 versie. De presentatie vindt u hieronder. OUD

Laatst gehouden werkgroep 12 maart: leveranciersbijeenkomst

Deze bijeenkomst gaat over NHR, BRK en BGT/IMGeo en BRP. De agenda en vergaderstukken staan hieronder.

Vergaderstukken en agenda OUD


Werkgroep 26 februari: BRP

De bijeenkomst ging over de BRP in RSGB. De agenda, vergaderstukken en het verslag staan hieronder.

Agenda

 1. Opening en mededelingen (9:30 – 9:45)
 2. Wijzigingen RSGB (BRP) 3.0 t.o.v. RSGB 2.0 (09:45 – 10:45)
  Pauze
 3. Ontbrekende BRP basis- en/of kerngegevens? (11:00 – 11.45)
 4. Rondvraag en sluiting (11:45 – 12:00)

Vergaderstukken en verslag OUD


Werkgroep 12 februari 2015: BRK en BGT/IMGeo

De bijeenkomst ging over het BRK en BGT/IMGeo. De agendastukken, presentatie en het verslag staan hieronder.

Agenda

 1. Opening en mededelingen (9:30 – 9:45)
 2. Wijzigingen RSGB (BRK) 3.0 t.o.v. RSGB 2.0 (09:45 – 10:15)
 3. Ontbrekende BRK basis- en/of kerngegevens? (10:15 – 10.45)
  Pauze
 4. BGT IMgeo (11:00 – 11:45)
 5. Rondvraag en sluiting (11:45 – 12:00)

Vergaderstukken, presentaties en verslag OUD


Werkgroep 29 januari 2015: NHR

Deze bijeenkomst ging over het NHR. De agendastukken, presentatie en het verslag staan hieronder.

Agenda

 1. Opening en mededelingen (9:30 – 9:40)
 2. Positionering RSGB t.o.v. andere informatiemodellen (9:40 – 10:00)
 3. Wijzigingen RSGB (NHR) 3.0 t.o.v. RSGB 2.0 (10:00 – 10:45)
  Pauze
 4. Ontbrekende NHR basis- en/of kerngegevens? (11:00 – 11:45)
 5. Rondvraag en sluiting (11:45 – 12:00)

Vergaderstukken, presentaties en verslag OUD