Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Werkgroep Procesarchitectuur d.d. 24-09-2015

Agenda

enter

1. Opening en welkom
2. Kennismaking
3. Proces - Werkgroep Procesarchitectuur

Korte pauze

4. Inhoud - Stand van zaken Procesarchitectuur
5. Agenda volgende bijeenkomst

6. Rondvraag en afsluiting

Relevante pagina's

Vergaderstukken en presentaties


Verslag