Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Werkgroep Procesarchitectuur d.d. 16-02-2017

Agenda

enter
  1. Opening en medelingen
  2. Verslag vorige vergadering
  3. Openstaande actiepunten
  4. Voortgang in GEMMA online en bespreken belangrijkste issues
  5. Bespreken stuk 'Procesarchitectuur in relatie tot Archimate'
  6. Vervolgafspraken en afsluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag