Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Werkgroep Procesarchitectuur d.d. 10-11-2016

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen (10:00)
  2. Toelichting voortgang inhuur Bedrijfsarchitect (10:15)
  3. Rondje langs de velden (11:00)
  4. Bewustwordingsdocumenten (12:00)
  5. Agenda volgende bijeenkomst (12:45)
  6. Rondvraag en afsluiting (12:55)

Vergaderstukken en presentaties


Verslag