Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Werkgroep Procesarchitectuur d.d. 18-02-2016

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen
  2. Plenaire terugkoppeling 1e subgroepje
  3. Plenaire terugkoppeling 2e subgroepje
    Lunch
  4. Plenaire terugkoppeling 3e subgroepje
  5. Wrap up terugkoppelingen subgroepjes
  6. Terugkoppeling werkbaarheid sharepoint omgeving
  7. Agenda volgende bijeenkomst
  8. Rondvraag en afsluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag