Werkgroep Procesarchitectuur d.d. 10-12-2015

Agenda

enter
 1. Opening en welkom
 2. Doel Werkgroep GEMMA Procesarchitectuur
 3. Subgroepjes aan de slag
  Lunch
 4. Plenaire terugkoppeling per subgroepje
  Korte pauze
 5. Omgevingswet
 6. Behoefte werkgroep platform
 7. Agenda volgende bijeenkomst
 8. Rondvraag en afsluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag