Werkgroep Stuurinformatie Digitale Dienstverlening d.d. 07-11-2019

Agenda

enter
  • Opening en mededelingen
  • Succesratio, landelijke bijeenkomst
  • Status pilot afhandeltijden
  • Pilot Webforms beschikbaarheid
  • Verdere integratie MDD en DDD
  • Communicatie met gemeenten hoe en welke middelen
  • Onderzoek klantwaardering
  • Rondvraag
  • Planning

Vergaderstukken en presentaties


Verslag