Werkgroep Monitor Doelgerichte Digitalisering d.d. 12-10-2017

Agenda

enter
  • Hoe kan de Roadmap DA2020 de gemeenten nog beter ondersteunen (Jan Maessen)
  • Hoe kunnen we andere klantwaarderingen dan de Burgerpeiling en de Ondernemingspeiling benutten in de MDD (Roe van Kasteren)
  • Voorstel om kwaliteit van digitale dienstverlening te meten en aantal digitale aanvragen te monitoren (Jeroen de Ruig)
  • Meer transparantie van de gegevens dankzij Waarstaatjegemeente.nl. Hoe gaan we de gegevens tonen?
  • De implementatie-ondersteuning de komende tijd (Esther Hengeveld)
  • Rondvraag

Vergaderstukken en presentaties


Verslag