Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Werkgroep Monitor Doelgerichte Digitalisering d.d. 12-10-2017

Agenda

enter
  • Hoe kan de Roadmap DA2020 de gemeenten nog beter ondersteunen (Jan Maessen)
  • Hoe kunnen we andere klantwaarderingen dan de Burgerpeiling en de Ondernemingspeiling benutten in de MDD (Roe van Kasteren)
  • Voorstel om kwaliteit van digitale dienstverlening te meten en aantal digitale aanvragen te monitoren (Jeroen de Ruig)
  • Meer transparantie van de gegevens dankzij Waarstaatjegemeente.nl. Hoe gaan we de gegevens tonen?
  • De implementatie-ondersteuning de komende tijd (Esther Hengeveld)
  • Rondvraag

Vergaderstukken en presentaties


Verslag