Werkgroep GEMMA Softwarecatalogus d.d. 22-05-2019

Agenda

enter

Opening Koppeling Softwarecatalogus met Mavim Oproep Ambassadeurschap Opfris-bijeenkomst 1-2-3 sterrengemeenten

2. Opvoeren koppeling SWC (2)werkgroep SWC 2019-05-22 sheets Dirk (PDF-bestand, 550 kB)

3. Ameff Export (wie gebruikt het en wat zijn de ervaringen?)

4. Bevordering gebruik

5. Toolkit ambassadeurs

  • Wat heb je nodig


6. Afscheid Dirk


7. Wat verder ter tafel komt


8. Rondvraag


9. Sluiting

Verslag van dit overleg

Vergaderstukken en presentaties

Er zijn geen vergaderstukken toegevoegd

Geen bestanden beschikbaar voor ZIP-bestand


Verslag

Nog geen verslag voorhanden