Werkgroep GEMMA Softwarecatalogus d.d. 07-11-2018

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 7 november van 9:30-12:00 uur. Vergaderlocatie: Regardz, La Vie, Lange Viestraat 351, Utrecht

Agenda

enter

1. Opening


2. Mededelingen:

- Convenanten en Leveranciersmanagement

- Gemma 1 migratie, werkwijze


3. Inzicht in trend in gebruik door gemeenten en leveranciers

- Agendapunten 'gebruik' door gemeenten (werkgroepleden)

- Pleio samenwerkingsruimten voor gemeenten en leveranciers?

- Super-users toe te voegen

- Status ambassadeurs

- Demo: het actualiseren van je eigen architectuurmodel met een nieuwe export van de SWC (filmpje)


4. Grip op ICT gemeente Delft en gebruik GEMMA/SWC/STP (Edwin Coster presenteert)


5. KPI Softwarecatalogus, zie ook ppt werkroep juni 2018 en bijdragen leden werkgroep (uitnodiging aan allen om aan te vullen)


6. Waarderingsonderzoek (trend 2014-2016-2018)


7. Beheer SWC en samenwerking mede overheden

Welk werkgroeplid wil zitting nemen in een tenminste 1 jaarlijks beheerdersoverleg met o.a. GGD, Veiligheidsregio's en Waterschappen?


8. Rondvraag


9. Volgende vergadering


10. Sluiting

Vergaderstukken en presentaties

Er zijn geen vergaderstukken toegevoegd

Geen bestanden beschikbaar voor ZIP-bestand


Verslag

Nog geen verslag voorhanden