Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Werkgroep GEMMA Softwarecatalogus d.d. 23-11-2017

De bijeenkomst is van 9:30-12:00 uur met aansluitend een lunch. Vergaderlocatie: Bar Beton Utrecht CS, Stationshal 9, 3511 CE Utrecht

Agenda

enter

enter

  • Mededelingen
  • Korte toelichting op de laatste release (22 november)
  • Terugkoppeling status acties vanuit laatste workshop: presentatie komen tot referentieprocessen
  • Casuistiek koppeling architectuur tools (voorbeelden)
  • Blended learning: Grip op ICT
  • Status migratie GEMMA 2 en voorstel hoe om te gaan met gemeenten die niet gemigreerd zijn voor 2018
  • Voorstel hoe om te gaan met leveranciers zonder convenant
  • Rondvraag

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden