Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Werkgroep GEMMA Softwarecatalogus

Inleiding

Doel van de werkgroep is VNG Realisatie te adviseren bij de doorontwikkeling van de GEMMA Softwarecatalogus vanuit het perspectief van gebruikers bij gemeenten en samenwerkingsverbanden.


Eerstvolgend overleg

Nog geen overleg gepland.

Laatstgehouden overleg

Datum: woensdag 7 november 2018

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 7 november van 9:30-12:00 uur. Vergaderlocatie: Regardz, La Vie, Lange Viestraat 351, Utrecht

Agenda

1. Opening


2. Mededelingen:

- Convenanten en Leveranciersmanagement

- Gemma 1 migratie, werkwijze


3. Inzicht in trend in gebruik door gemeenten en leveranciers

- Agendapunten 'gebruik' door gemeenten (werkgroepleden)

- Pleio samenwerkingsruimten voor gemeenten en leveranciers?

- Super-users toe te voegen

- Status ambassadeurs

- Demo: het actualiseren van je eigen architectuurmodel met een nieuwe export van de SWC (filmpje)


4. Grip op ICT gemeente Delft en gebruik GEMMA/SWC/STP (Edwin Coster presenteert)


5. KPI Softwarecatalogus, zie ook ppt werkroep juni 2018 en bijdragen leden werkgroep (uitnodiging aan allen om aan te vullen)


6. Waarderingsonderzoek (trend 2014-2016-2018)


7. Beheer SWC en samenwerking mede overheden

Welk werkgroeplid wil zitting nemen in een tenminste 1 jaarlijks beheerdersoverleg met o.a. GGD, Veiligheidsregio's en Waterschappen?


8. Rondvraag


9. Volgende vergadering


10. Sluiting

Vergaderstukken

Er zijn geen vergaderstukken toegevoegd

Geen bestanden beschikbaar voor ZIP-bestandGeen verslag van laatstgehouden overleg aanwezig


Verslag

  Leden

  De overleggroep Werkgroep GEMMA Softwarecatalogus kent de volgende leden:

  • Walter Oostdam (Gemeente 's-Hertogenbosch)
  • Paul Winkelhuijzen (Gemeente Berg en Dal)
  • Dirk Bakker (Gemeente Breda)
  • Bert Vrinzen (Gemeente De Ronde Venen)
  • Huta Broers (Gemeente De Ronde Venen)
  • Edwin Coster (Gemeente Delft)
  • Cor Top (Gemeente Groningen)
  • Jan de Baat (Gemeente Groningen)
  • Emmy in 't Veld (Gemeente Groningen)
  • Jaap Huib van der Knaap (Gemeente Hilversum)
  • Michael Bakker (Gemeente Hoorn)
  • Patrick Castenmiller (Gemeente Hoorn)
  • Richard Miedema (Gemeente Leeuwarden)
  • Marco Robins (Gemeente Montferland)
  • Ruub van der Klip (Gemeente Rotterdam)
  • Ronald van Cortenberghe (Gemeente Rotterdam)
  • Jacco Hovenga (Gemeente Súdwest-Frylân)
  • Olaf Holtrop (Uitvoeringsorganisatie Duo+)
  • Arjan den Blanken (Uitvoeringsorganisatie Duo+)
  • John Pape (Gemeente Waddinxveen)
  • Rene Ringeling (Gemeente Woerden)
  • Andre Plat (VNG Realisatie)
  • Toine Schijvenaars (VNG Realisatie)
  • Mark Backer (VNG Realisatie)
  • Dirk Moree (VNG Realisatie)


  Voorgaande overleggen