Werkgroep GEMMA Softwarecatalogus

Inleiding

Doel van de werkgroep is VNG Realisatie te adviseren bij de doorontwikkeling van de GEMMA Softwarecatalogus vanuit het perspectief van gebruikers bij gemeenten en samenwerkingsverbanden.


Eerstvolgend overleg

Nog geen overleg gepland.

Laatstgehouden overleg

Datum: woensdag 27 maart 2019

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 27 maart van 9:30-12:00 uur. Vergaderlocatie: Tribes, Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen:

- voorstellen Kenan Dogan & Wouter Toorians

- Herindelingen verwerkt

- GEMMA1 afgerond

- Koppelingen in de SWC

3. Actiepunten n.a.v. Waarderingsonderzoek, zie link

- Memo Wouter (waarderingsonderzoek Gemma2) Memo waarderingsonderzoek gemma2 (PDF-bestand, 237 kB)

4. Demo: het actualiseren van je eigen architectuurmodel met een nieuwe export van de SWC (filmpje)

- Topdesk

5. (her)starttraining gemeenten

syllabus beheerder(s) incl. gebruikersdeel (dhz)

Academy versus VNG Realisatie gemeente/regio bijeenkomsten (trainer mee laten lopen)

Ambassadeurs (Werkgroep) + 5-sterrengemeenten/key-users + toolkit 'helpers'

6. .Gebruikersraad Grip op ICT instrumenten

7...KPI Softwarecatalogus, zie ook Powerpoint KPI Softwarecatalogus (ZIP-bestand, 149 kB) juni 2018 en bijdragen leden werkgroep (uitnodiging aan allen om aan te vullen)

..

8.......

9. Sluiting

Vergaderstukken

Er zijn geen vergaderstukken toegevoegd

Geen bestanden beschikbaar voor ZIP-bestandGeen verslag van laatstgehouden overleg aanwezig


Verslag

  Leden

  De overleggroep Werkgroep GEMMA Softwarecatalogus kent de volgende leden:

  • Walter Oostdam (Gemeente 's-Hertogenbosch)
  • Paul Winkelhuijzen (Gemeente Berg en Dal)
  • Dirk Bakker (Gemeente Breda)
  • Bert Vrinzen (Gemeente De Ronde Venen)
  • Huta Broers (Gemeente De Ronde Venen)
  • Edwin Coster (Gemeente Delft)
  • Cor Top (Gemeente Groningen)
  • Jan de Baat (Gemeente Groningen)
  • Emmy in 't Veld (Gemeente Groningen)
  • Jaap Huib van der Knaap (Gemeente Hilversum)
  • Michael Bakker (Gemeente Hoorn)
  • Patrick Castenmiller (Gemeente Hoorn)
  • Richard Miedema (Gemeente Leeuwarden)
  • Marco Robins (Gemeente Montferland)
  • Ruub van der Klip (Gemeente Rotterdam)
  • Ronald van Cortenberghe (Gemeente Rotterdam)
  • Jacco Hovenga (Gemeente Súdwest-Frylân)
  • Olaf Holtrop (Uitvoeringsorganisatie Duo+)
  • Arjan den Blanken (Uitvoeringsorganisatie Duo+)
  • John Pape (Gemeente Waddinxveen)
  • Rene Ringeling (Gemeente Woerden)
  • Andre Plat (VNG Realisatie coördinator gebruikersondersteuning)
  • Peter Makkes (VNG Realisatie functioneel beheer)
  • Toine Schijvenaars (ARCHI XL Adviseur technisch beheer)
  • Mark Backer (VNG Realisatie)
  • Dirk Moree (Ambassadeur Telengy)


  Voorgaande overleggen