Werkgroep Digikoppeling Adapter Intern


Inleiding

De werkgroep Digikoppeling Adapter Intern richt zich op het beheer en de verdere ontwikkeling van het koppelvlak Digikoppeling Adapter Intern. Er zijn nog geen overleggen gepland.

Actueel

De werkgroep richt zich op dit moment op het verwerken van ervaringen opgedaan tijdens de implementatie van de Digikoppeling Adapter Intern. Deze punten zullen worden meegenomen in de volgende versie van de standaard.

Eerstvolgend overleg

Nog geen overleg gepland.

Laatstgehouden overleg

Nog geen overleg gepland.

Leden

De overleggroep Werkgroep Digikoppeling Adapter Intern kent de volgende leden:

  • MessageDesign
  • Yenlo
  • JNET
  • Enable-U
  • PinkRoccade
  • Centric