Wabo-BAG Services


Meer over dit koppelvlak =>
Standaard services voor het uitwisselen van informatie tussen Wabo- en BAG-systemen, gebaseerd op StUF. Wabo-BAG services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de koppeling van Wabo- en BAG-administraties met als doel de BAG-administratie tijdig op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen.
Beheerder
Afkorting
VersieStatusToelichting
Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP

StUF Wabo-BAG services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de koppeling van Wabo- en BAG-administraties met als doel de BAG-administratie tijdig op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen.

De meeste wijzigingen in de BAG vinden hun oorsprong in de processen voor vergunningverlening en handhaving. Gemeentes hebben voor de BAG hun eigen applicatie,terwijl voor vergunningverlening en handhaving meestal een andere applicatie (kortweg ‘de Wabo-applicatie’) beschikbaar is. Voor berichtenverkeer tussen de applicaties voor Wabo en BAG is dit koppelvlak beschreven.

Community voor vragen en wijzigingsverzoeken[bewerken]

Voor het indienen van wijzigingsverzoeken en het stellen van vragen kan gebruik worden gemaakt van de community Wabo-BAG services. Bij wijzigingsverzoeken vragen we u de volgende zaken op te nemen:

  • Onderbouwing voor het wijzingsverzoek
  • De eigen voorkeur qua oplossing, inclusief voor- en nadelen
  • Eventuele andere oplossingen inclusief voor en nadelen

Alle leveranciers en gemeenten kunnen dan online reageren op een wijzigingsverzoek. VNG Realisatie zal naar aanleiding van deze reacties een wijzigingsvoorstel doen dat in lijn is met de voorkeur in de reacties. Dit voorstel wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de werkgroep Zaak- en Documentservices. Hoe uitgebreider de online discussie is (inclusief argumenten), hoe korter de discussie tijdens bijeenkomsten kan zijn.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 19 jul 2021 om 15:27.