Voorbeeldzaaktypecatalogus ZTC2


Eigenschappen

Bestandsnaam ZTC2 - Voorbeeldzaaktypen.zip
Kenmerk ZTC
Documentcategorie Zaaktype
Beschrijving Catalogus met 318 aan de ZTC1 ontleende gemeentelijke zaaktypen die in het ZTC2-sjabloon gebracht zijn en waar mogelijk van meer kenmerken zijn voorzien. Het betreft zaaktypen voor het behandelen van aangiften, klachten, meldingen, bezwaren en bezwaren, voor het behandelen van aanvragen voor subsidies, vergunningen en ontheffingen, voor het afhandelen van aanvragen voor een publiek product of dienst, voor het verstrekken van inkomens- of maatschappelijke ondersteuning en voor het beantwoorden van vragen.
Versie 1.0
Versiedatum 20150109
Status in bewerking
Auteur KING
Bestandsinfo: Bestand:ZTC2 - Voorbeeldzaaktypen.zip
Direct naar bestand: ZTC2 - Voorbeeldzaaktypen.zip (ZIP-bestand, 7,1 MB)
Hoort bij overleg
Is verslag van