Vervallen referentiecomponenten


Referentiecomponent Motivatie voor laten vervallen
(GEMMA 1) Bedrijvenloket De GEMMA 1 component "Bedrijvenloket komt te vervallen. Deze component wordt in GEMMA 2 samengevoegd met de MijnGemeente component. Rationale hiervoor is het GEMMA 2 advies om de functionaliteit voor de PIP voor burgers en het loket voor bedrijven te implementeren in één pakket, wat leidt tot een vereenvoudiging van het landschap en het beheer.
(GEMMA 1) Bouw- en woningtoezicht Bouw- en woningtoezicht komt te vervallen. Valt onder vergunningen en handhaving.
(GEMMA 1) CRAS (Centrale Registratie Afhandeling Schade) CRAS is geen gemeentelijk systeem, maar een centraal loket/taakgroep; Het Centraal Registratiebureau Afhandeling Schade (CRAS) is een taakgroep van schade-experts die zich door actief en passief informatie vergaren richt op het op een centrale plaats verkrijgen van een totaaloverzicht van ontstane schade.
(GEMMA 1) Gebouwenbeheer De componenten Gebouwenbeheer, Groenbeheer, Rioolbeheer, Wegbeheer worden samengevoegd in de referentiecomponent BOR - Beheer Openbare Ruimte
(GEMMA 1) Geo-publicatie Wordt onderdeel van de Webcontentpublicatie- en beheercomponent.
(GEMMA 1) Geo-services Geen zelfstandige component.Wordt vervangen door Geo standaarden. WFS, WMS kent de SWC nog niet.
(GEMMA 1) Geo-viewer Wordt niet meer erkend als zelfstandig installeerbaar component, maar als onderdeel van Geografisch informatiecomponent (GIS)
(GEMMA 1) Groenbeheer De componenten Gebouwenbeheer, Groenbeheer, Rioolbeheer, Wegbeheer worden samengevoegd in de referentiecomponent BOR - Beheer Openbare Ruimte
(GEMMA 1) Inburgeringadministratie Geen gemeentelijke functie meer. Referentiecomponent komt daarmee te vervallen
(GEMMA 1) IT servicemanagement IT servicemanagement en Asset en configuratiebeheer worden samengevoegd in IT-objectenbeheercomponenten. Servicemanagement heeft inzicht in de configuratie nodig om te kunnen functioneren
(GEMMA 1) Loket voortijdig schoolverlater (RMC) Het is een gemeentelijke taak die vaak in samenwerking wordt georganiseerd. De loketvoorziening is regionaal, de gemeente beschikt over een leerlingenbeheercomponent
(GEMMA 1) RAAS (Reisdocumenten Aanvraag en Afgifte Station) Het RAAS is een aan gemeente verstrekt station voor het laten produceren van reisdocument. Voldoet niet aan de criteria voor een referentiecomponent en komt daarmee te vervallen.
(GEMMA 1) Rioolbeheer De componenten Gebouwenbeheer, Groenbeheer, Rioolbeheer, Wegbeheer worden samengevoegd in de referentiecomponent BOR - Beheer Openbare Ruimte
(GEMMA 1) Signaalsysteem Hernieuwde inzichten hebben er toe geleid dit systeem te laten vervallen
(GEMMA 1) Wegbeheer De componenten Gebouwenbeheer, Groenbeheer, Rioolbeheer, Wegbeheer worden samengevoegd in de referentiecomponent BOR - Beheer Openbare Ruimte