API-standaarden


VNG Realisatie beheert een groot deel van de gemeentelijke standaarden voor gegevens- en berichtenverkeer. Verschillende ontwikkelingen, zoals het digitaliseren van zaakgerichte processen, de Omgevingswet, nieuwe BRP, BGT en BRK, maken het vernieuwen van standaarden noodzakelijk. Ondertussen is de releaseversie van de APIs voor zaakgericht werken gepresenteerd, en wordt gewerkt aan API-standaarden voor het bevragen van basisregistraties BRP, BRK en BAG.

APIs voor zaakgericht werken

Van de APIs voor zaakgericht werken is eind 2019 een eerste productieversie (versie 1.0.0) gepresenteerd. Meer informatie over deze standaarden is te vinden op de website van VNG Realisatie. Voor ontwikkelaars is meer documentatie beschikbaar via de GitHub-repository.

Haal Centraal bevragen basisregistraties

Onder de noemer 'Haal Centraal' wordt gewerkt aan API-definitities die het mogelijk maken om de BRP, BRK en BAG te bevragen. Meer informatie is te vinden op de Github-repository's voor BRP bevragen, BRK bevragen en BAG bevragen.

Hoe komen we samen tot API-standaarden

Voorheen werd er toegewerkt naar één openbare consultatie waarmee een standaard eenmalig werd getoetst bij stakeholders. Bij de nieuwe werkwijze is er sprake van een voortdurende afstemming met partijen waarbij meerdere instrumenten worden ingezet, te weten:

  • Repositories op Github: te allen tijde kunnen partijen de stand van zaken raadplegen en de planning raadplegen. Ook kunnen zij bugs inschieten en wensen aanmelden in de vorm van user stories.
  • Referentiecomponenten en API testvoorziening in de cloud waartegen getest kan worden.
  • Elke vier weken wordt er een publieke Sprint-demo georganiseerd waar de gerealiseerde user stories worden gedemonstreerd. Bezoekers kunnen vragen stellen en direct feedback geven op de resultaten.
  • API-labs, eveneens openbaar, geven developers van gemeenten en leveranciers de kans om met ondersteuning van het ZGW team te experimenteren met de API’s. Ook hier kunnen uiteraard bugs en nieuwe wensen gemeld worden.
  • Presentaties op de Leveranciersdag van VNG-Realisatie

Deze instrumenten tezamen zijn onderdeel van de openbare consultatie. Er zal dus sprake zijn van een voortdurende consultatie van de stakeholders, waarmee ook de kans ontstaat om de standaard voortdurend te verbeteren op aangeven van de gebruikers.

‘Issues’ en ‘Pull Requests’ zijn dus meer dan welkom.

Problemen, suggesties en vragen

Het is niet nodig om software of documentatie te schrijven om toch bij te dragen. De ontwikkeling is ook gebaat bij gerapporteerde problemen, suggesties voor wijzigingen en vragen over dingen die (nog) onduidelijk zijn. Om dit te doen kan een issue worden gemaakt. Op de supportpagina’s van GitHub staat uitleg over het maken van issues.

Documentatie en code

Maak om bij te dragen aan de documentatie of software van de ZGW API’s een zogenaamde Pull Request. Lees alles over hoe git (en GitHub) werkt in deze introductie over git flow](https://guides.github.com/introduction/flow/).

1. Maak je wijzigingen

Dit project hanteert het OneFlow branching model. Maak je wijzigingen op een nieuwe ‘feature branch’ met de naam feature/naam-die-bijdrage-beschrijft. Zorg voor heldere beschrijvingen voor iedere commit, zodat degenen die de bijdrage moeten beoordelen een goed beeld hebben van wat de bedoeling is.

2. Pull Request

Wanneer de bijdrage compleet op de nieuwe feature branch staat kun je een Pull Request maken. Dit is, zoals de naam zegt, een verzoek aan de eigenaren van de repository om de branch met wijzigingen op te halen en in het project te voegen. Verzoek daarbij is om elke Pull Request te voorzien van een duidelijke beschrijving en eventuele issue nummers die met behulp van de Pull Request worden opgelost.

3. Verbeteren

Alle bijdragen worden beoordeeld in een review proces. Je kunt zelf ook specifiek aan een teamlid vragen om een review.

Het kan zijn dat een Pull Request direct kan worden ingevoegd. Vaak is het echter nodig om nog het e.e.a. te verbeteren aan de Pull Request voordat deze in het project kan worden ingevoegd. Feedback op de Pull Request kan komen van de eigenaren van de standaard, van andere belanghebbenden of van geautomatiseerde tests.

Wanneer de gewijzigde documentatie en code door de menselijke review en geautomatiseerde test komt, worden de wijzigingen van de Pull Request in het project gevoegd.

Status vernieuwde informatiemodellen

De informatiemodellen RSGB3, RGBZ2 en ImZTC2.02 zijn goedgekeurd. Toch hebben de nieuwe versies van deze standaarden de status ‘in ontwikkeling’. Zij krijgen de status ‘in gebruik’ nadat ze zijn geïmplementeerd in één of meer standaarden.

Wat betekent de ontwikkeling van API-standaarden voor de bestaande StUF-standaarden?

De ontwikkeling van StUF 03.02 en de daarmee samenhangende sectormodellen StUF BG 03.20 en StUF ZKN 03.20 is stopgezet. VNG Realisatie blijft support leveren bij de huidige generatie StUF-standaarden. Dat betekent dat we bugs, fouten en problemen herstellen.