Standaard API-specificaties[bewerken]

Een verbindend verklaarde API-standaard is na een advies van het College van Dienstverleningszaken door het VNG-bestuur of de Algemene Ledenvergadering van de VNG als standaard vastgesteld. Een vaststelling kan verschillende gradaties van verbindendheid tot gevolg hebben: van 'aanbevolen deze standaard te gebruiken' tot 'verplicht deze standaard toe te passen'. In de tabel wordt per vastgestelde API-standaard aangegeven welke mate van verbindendheid geldt.

Standaarden kunnen volgens drie niveaus van verbindendheid worden vastgesteld:

 1. Advies ('Aanbevolen')
  • Mate van verbindendheid: vrijblijvend en geen formele status.
  • Proces vaststelling: vaststellen door directie VNG
  • Voorbeeld: klantreizen, modelverordeningen
 2. Standaardverklaring ('Pas toe of leg uit')
  • Mate van verbindendheid: niet vrijblijvend, ‘pas toe of leg uit’-principe naar voorbeeld Forum Standaardisatie.
  • Proces vaststelling: tenminste op advies van het College van Dienstverleningszaken door bestuur VNG, ledenraadpleging facultatief, monitoring toepassing door VNG (bijvoorbeeld via Waarstaatjegemeente.nl) en lokaal via reguliere P&C cyclus door gemeenteraad.
  • Voorbeeld: GIBIT
 3. Verbindend verklaren ('Verplicht')
  • Mate van verbindendheid: verplichtend voor leden
  • Proces: vaststelling op advies College van Dienstverleningszaken door bestuur VNG metledenraadpleging
  • Voorbeeld: Aansluiting bij Informatiebeveiligingsdienst (via BALV)


API-standaard In beheer bij In ontwikkeling - 1.0-versie verwacht in In gebruik (versie ≥ 1.0 ) vanaf datum Mate van verbindendheid
Onderdeel van API-standaarden in domein Dienstverlening (Zaakgericht werken)
Zaken API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Catalogi API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Documenten API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Besluiten API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Autorisaties API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Notificaties API VNG Realisatie 27-11-2019 pas toe of leg uit
Objecten API
Objecttypen API
OpenZaak Community 13-01-2021 pas toe of leg uit
Onderdeel van Haal Centraal
BAG Bevragen API Kadaster 13-08-2020 pas toe of leg uit
BRK Bevragen API Kadaster 03-06-2020 pas toe of leg uit
BRP Bevragen API RvIG 01-10-2020 pas toe of leg uit
WOZ Bevragen API Waarderingskamer 16-12-2021 pas toe of leg uit
Onderdeel van API-standaarden in Fysiek domein
Regels bij activiteiten API VNG Realisatie 01-07-2021 pas toe of leg uit

API-specificaties in ontwikkeling[bewerken]

Een compleet overzicht van alle in ontwikkeling zijnde API-specificaties is te vinden op de ontwikkelagenda API-standaarden.

Heb je zelf een idee voor een standaard? Volg dan het standaardisatieproces, welke de leidraad geeft van te volgen stappen om van ‘idee’ tot ‘vastgestelde VNG uitwisselstandaarden’ te komen.