VNG standaardspecificaties


De door de VNG ontwikkelde standaarden en voorzieningen worden ontwikkeld en beheerd op zowel GEMMA online als op Github. Van oudsher wordt de StUF standaard ook gezien als onderdeel van de GEMMA. Dit is verwarrend.

De VNG standaardspecificaties worden straks nog op één plek aangeboden, namelijk op de VNG Realisatie github omgeving. Op termijn worden alle standaardspecificaties aangeboden op de github omgeving. De VNG API-standaarden worden daar al ontwikkeld en beheerd.

Voor nu zijn de StUF Berichtenstandaard en informatiemodellen nog te vinden op GEMMA online via deze pagina.

Introductiepagina met overzicht van de VNG standaarden
De ZTC2 helpt gemeenten om het proces vanuit de 'vraag van een klant' (productaanvraag, melding, aangifte, informatieverzoek e.d.) tot en met het leveren van een passend antwoord daarop in te richten, inclusief de bijbehorende informatievoorziening.
VNG maakt API standaarden die ervoor zorgt dat verschillende systemen gegevens met elkaar kunnen delen en uitwisselen.
De Ontwikkelagenda API-standaarden is een dynamisch overzicht van API-specificaties voor gegevensuitwisseling in het gemeentelijk domein.
De gegevens- en berichtenarchitectuur geven we vorm met de GEMMA-gegevens- en -berichtenstandaarden. Deze richten zich op de uitwisseling van gegevens binnen een gemeente, tussen een gemeente en andere overheden en ten behoeve van de dienstverlening aan burgers en bedrijven
De gemeentelijke berichtenstandaarden zijn gebaseerd op het Standaard UitwisselFormaat, kortweg StUF. StUF schrijft de vorm voor waarin de gegevens uitgewisseld moeten worden en regelt onder meer de communicatie over verschillende ICT-infrastructuren. De structuren waarin gegevens uitgewisseld worden leggen we vast in berichtenstandaarden zoals sectormodellen en koppelvlakken.
Een informatiemodel vormt de formele beschrijving van alle informatie die van belang is binnen een gegeven domein. Een informatiemodel beschrijft dit domein in termen van objecten, gegevens (attributen) daarvan en relaties daartussen en doet dat op een inhoudelijke manier. Met inhoudelijk (of semantisch) bedoelen we dat er geen enkele relatie is naar een mogelijke implementatie of toepassingsomgeving (software). Er worden geen regels toegepast die gerelateerd zijn aan de manier waarop de informatie ingewonnen, opgeslagen, beheerd en uitgewisseld wordt. Er wordt puur naar de semantiek gekeken. Voorbeelden zijn:
Compliancy beschrijft de mate waarin overeengekomen afspraken en conventies daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken. Het toetsen van compliancy is erop gericht om inzicht te krijgen in de mate van realisatie, maar ook op het ontdekken van aanknopingspunten voor het verder ontwikkelen en uitwerken van standaarden
Het StUF Testplatform is een onafhankelijk testinstrument voor het testen van koppelingen gebaseerd op StUF. Leveranciers kunnen het platform gebruiken tijdens de ontwikkeling van softwareproducten en om aan te tonen dat een koppeling werkt volgens de regels van een StUF standaard. Voor gemeenten geven de testrapportages uit het StUF Testplatform inzicht in de kwaliteit van het juist toepassen van de StUF standaard.
Het testen van API's en het aantonen van compliancy
  • Compliancy testset - Een compliancy testset beschrijft de testdekking en de testscenario's die minimaal uitgevoerd moeten worden door een leverancier om compliancy van zijn softwareproduct op een standaard aan te tonen. De testen dienen voorafgaand aan in productiename van het softwareproduct uitgevoerd te worden.Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 02:02.