Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Uitnodiging review verbetervoorstellen StUF onderlaag

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen.

Laatst bewerkt: 8 juli 2021, 02:00:20
9 januari 2017In de Regiegroep Gegevens- en Berichtenstandaarden van 7 december 2016 is de behoefte geuit om een beeld te krijgen van de aanstaande veranderingen in de StUF familie. Een belangrijk aspect daarvan, de StUF onderlaag, is nog niet gereed. In de Regiegroep van 1 februari 2017 worden keuzes hierin voorgelegd zodat de beoogde onderlaag zo snel mogelijk kan worden vastgesteld. De keuzes die hier worden voorgelegd zijn gerelateerd aan par 2.1.2 en 2.1.3 van het Plan van aanpak Vernieuwde Standaarden


Overzicht verbeterpunten
Om deze keuzes in de Regiegroep mogelijk te maken sturen wij u bijgaand overzicht van voorgestelde verbeterpunten/wijzigingen op de onderlaag. De voorgestelde oplossingsrichting is per onderwerp aangegeven. Daarbij gaan we uit van de doelen: interoperabiliteit, kostenbesparing, marktwerking en innovatie. Het reduceren van technische complexiteit is een belangrijke invalshoek. Maar functionele kwaliteit, onderlinge consistentie (lees hergebruik van afspraken) en migreerbaarheid zijn minstens van even groot belang. De vernieuwingen moeten maximaal bijdragen aan het toepassen van andere uitwisselingsprotocollen, het toepassen van codegeneratie en het werken met scherpe eindproductstandaarden.

De lijst met verbetervoorstellen bevat meerdere punten die al zijn doorgevoerd in de onderlaag. Er zijn ook punten aangegeven die vanuit een vernieuwde StUF familie gedacht op een bepaalde wijze doorgevoerd moeten worden. Dit is mogelijk anders dan vanuit de huidige StUF3 familie gedacht. Die wijze van doorvoeren hebben we omschreven.

Scenario's
In relatie tot de planning is van belang dat de Regiegroep beslist in welke mate de complexiteit wordt gereduceerd. Daarbij zijn een aantal scenario’s mogelijk:

  • Voorstel A: Maak alle trajecten die nu in gang gezet zijn af, verwerk alle goedgekeurde RFC's en realiseer op zeer korte termijn een nieuwe versie van StUF (Q1 2017). Dit is dan te omschrijven als een versie 3.02, een verbetering maar niet een grondige reductie van de complexiteit. De huidige status van de onderlaag 3.02 is in de meegezonden bijlage omschreven.
  • Voorstel B1: Time-boxing. Doe A én neem per punt in de werkmap "verbeterpunten-beslissingen" een beslissing. Prioriteer de punten die doorgevoerd moeten worden en stel een vaste doorlooptijd tot eind Q2 2016. Voer de bijbehorende actie/aanpassing op basis van prioriteit door en lever eind Q2 2017 een grondig vernieuwde versie van StUF (4.0) In deze variant worden alle voorgestelde wijzigingen die later kunnen worden doorgevoerd zonder backward compatibiliteitsprobleem dan na Q2 ingepland.
  • Voorstel B2: Doe A én neem per punt in de werkmap "verbeterpunten-beslissingen" een beslissing. Voer alle bijbehorende acties/aanpassingen door en lever op iets minder korte termijn een grondig vernieuwde versie van StUF (4.0) op. ( Q3 2017)
  • Voorstel C: Doe B én voer een detail-analyse op de StUF onderlaag en de best practices uit om te bepalen of er nog meer complexiteit reductie mogelijk is zonder verlies van essentiële functionaliteit van de standaard. De doorlooptijd is dan niet zo eenvoudig aan te geven. Deze stap kan ook worden opgevat als de beheerprocedure voor StUF 4 of een volgende major release.


Wat vragen we nu van u

  • Een toets op de voorgestelde aanpassingen op de onderlaag gedacht vanuit de genoemde doelen en een vernieuwde StUF familie.
  • Neem kennis van de aanpassingen die al zijn doorgevoerd.
  • Een inschatting of we met deze voorgestelde verbeteringen een onderlaag (set van uitwisselafspraken) hebben die een goede basis bieden voor het opstellen van scherpe eindproductstandaarden binnen een vernieuwde StUF familie.
  • Een reactie op deze lijst en aanpak zodat wij die kunnen verwerken in te nemen besluiten. Die besluiten zullen we tijdens de Regiegroep van 1 februari aanstaande aan de Regiegroep voorleggen.


Uw reacties ontvangen we graag voor woensdag 18 januari. Dan hebben wij nog de mogelijkheid om deze te verwerken en u het resultaat toe te sturen, voorafgaande aan het overleg van de Regiegroep op 1 februari.

Indien u vragen heeft die door de StUF-expert van uw eigen organisatie niet beantwoordt kunnen worden, kunt u die stellen via Frank.Samwel@Kinggemeenten.nl of Johan.boer@Kinggemeenten.nl.