Totaaloverzicht GEMMA views


Totaal aantal views in GEMMA 2: 102.


Basisviews (33)

Overzicht van basisviews van GEMMA

ViewArchitectuurlaagDomeinThema
Actoren en rollenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
BA01 BedrijfsfunctiemodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
BA02 BedrijfsobjectenmodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
BA03 Bedrijfsfunctie en objectenmodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
BA04 Processenlandschap - bedrijfsprocessenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
BBN classificatie referentiecomponenten (blues)Totaal (meerlaags)Niet domeingebondenInformatiebeveiliging
BS01 Bedrijfsfuncties bestuurBedrijfsarchitectuurBestuurGeen
BS02 Bedrijfsfuncties bestuur met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurBestuurGeen
BS03 Applicatiefuncties bestuur met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurBestuurGeen
GA01 Applicatiefuncties generiekApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenGeen
GA02 Applicatiefuncties generiek met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenGeen
GA03 Applicatiefuncties generiek met referentiecomponenten en buitengemeentelijke voorzieningenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenGeen
Gegevens- en StUF standaardenStandaardNiet domeingebondenGeen
KK01 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractieBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
KK02 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractie met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
MO01 Leidende architectuurprincipesMotivatieNiet domeingebondenGeen
OOV01 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheidBedrijfsarchitectuurOpenbare Orde en VeiligheidGeen
OOV02 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheid met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurOpenbare Orde en VeiligheidGeen
OOV03 Applicatiefuncties openbare orde en veiligheid met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurOpenbare Orde en VeiligheidGeen
OS01 Bedrijfsfuncties ondersteuningBedrijfsarchitectuurOndersteuningGeen
OS02 Bedrijfsfuncties ondersteuning met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurOndersteuningGeen
OS03 Applicatiefuncties ondersteuning met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurOndersteuningGeen
PD01 Bedrijfsfuncties publieksdienstenBedrijfsarchitectuurPublieksdienstenGeen
PD02 Bedrijfsfuncties publieksdiensten met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurPublieksdienstenGeen
PD03 Applicatiefuncties publieksdiensten met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurPublieksdienstenGeen
RC00 Alle referentiecomponentenTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGeen
RD01 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domeinBedrijfsarchitectuurRuimtelijk domeinGeen
RD02 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurRuimtelijk domeinGeen
RD03 Applicatiefuncties ruimtelijk domein met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurRuimtelijk domeinGeen
Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelenTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenInformatiebeveiliging
SD01 Bedrijfsfuncties sociaal domeinBedrijfsarchitectuurSociaal domeinGeen
SD02 Bedrijfsfuncties sociaal domein met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurSociaal domeinGeen
SD03 Applicatiefuncties sociaal domein met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurSociaal domeinGeen

Toelichtende views (15)

Nadere uitwerking van basisviews

ViewArchitectuurlaagDomeinThema
Projectarchitectuur basis BROTotaal (meerlaags)Ruimtelijk domeinGeen
Toelichting Beheren van de openbare ruimte (BOR-component)Totaal (meerlaags)Ruimtelijk domeinGeen
Toelichting Bestuur- en RaadsinformatiecomponentTotaal (meerlaags)BestuurGeen
Toelichting Burgerzaken en GBA-administratieTotaal (meerlaags)PublieksdienstenGeen
Toelichting ExploitatieTotaal (meerlaags)Ruimtelijk domeinGeen
Toelichting OOV data-analyseTotaal (meerlaags)Openbare Orde en VeiligheidGeen
Toelichting Toezicht en handhavingTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGeen
Toelichting Vergunningenbeheer (VTH-component)Totaal (meerlaags)Niet domeingebondenGeen
Toelichting WOZTotaal (meerlaags)PublieksdienstenGeen
Toelichting ZelfredzaamheidTotaal (meerlaags)Geen
Toelichting beheren brongegevensTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGegevensmanagement
Toelichting bewakingTotaal (meerlaags)Geen
Toelichting e-facturerenStandaardOndersteuningGeen
Toelichting klantenserviceTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGegevensmanagement
Toelichting totaalview bedrijfsvoeringGeenOndersteuningGeen

Illustratieve views (23)

Views die worden gebruikt in thema's of katernen

ViewArchitectuurlaagDomeinThema
Addendum GEO BAGTotaal (meerlaags)Ruimtelijk domeinGeen
Bouwstenen-scopeBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Bouwstenen-servicesBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
KV02 Distribueren en synchroniseren van gegevens viewKatern - Verbinden
KV03 Inwinnen en routeren van notificaties viewKatern - Verbinden
KV04 Registreren en delen van basisgegevens viewKatern - Verbinden
KV06 Registreren en delen van loggegevens viewKatern - Verbinden
KV09 Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens viewKatern - Verbinden
KV10 Verzamelen en ontsluiten van open data viewKatern - Verbinden
KetensamenwerkingBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Klant-tot-klantproces - verbeterdBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
ProcesbouwstenencatalogusBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Proceshiërarchie - specialisatieBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Processenlandschap - hoofdclustersBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Processenlandschap - subclustersBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Relatie actoren en processenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Relatie bedrijfsobjecten en processenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Relatie met zaakgericht werkenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Relatie services en processenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Relatie tussen bedrijfsfuncties en deelprocessenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Relaties tussen Ondersteunende processen en bedrijfsfunctiesBedrijfsarchitectuurBestuur en bedrijfsvoeringGeen
Toelichting DienstverleningBedrijfsarchitectuurPublieksdienstenGeen
WaardecreatieBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen

Positionerende views (5)

Hoe moeten componenten worden gepositioneerd voor een bepaald onderwerp of thema?

ViewArchitectuurlaagDomeinThema
KV30 Verbindenaspect in de informatiearchitectuurApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV31 Verbindende referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV32 Verbinden met klantenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV33 Verbinden met ketensApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
ReferentieprocessenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen

Patronen (10)

Veel gebruikte architectuuroplossingen voor veelvoorkomende situaties

Contentfilter (5)

Alleen content wordt gepubliceerd op GEMMA Online; views niet (in ontwikkeling)

Contextviews (10)

Views die als vervanging dienen voor de standaard contextview van ArchiMedes.

ViewArchitectuurlaagDomeinThema
Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten viewTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenInformatie- en archiefbeheer
LV01 BGT basisregistratie en SVB viewTotaal (meerlaags)Ruimtelijk domeinGeen
LV02 Publiceren overheidsinformatie viewTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGeen
LV03 Inloggen overheid (DigiD en eHerkenning) viewTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGeen
LV04 LV-BAG viewTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGeen
LV05 Ondernemersdiensverlening viewTotaal (meerlaags)PublieksdienstenGeen
LV06 Personen - GBA-V RNI TMV en PIVA viewTotaal (meerlaags)PublieksdienstenGeen
LV09 Suwi viewTotaal (meerlaags)Sociaal domeinGeen
LV11 VNG Realisatie voorzieningenTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGeen
LV12 KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registratiesTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGeen