Totaaloverzicht GEMMA views


Totaal aantal views in GEMMA 2: 116.


Basisviews (29)

Overzicht van basisviews van GEMMA

ViewArchitectuurlaagDomeinThema
Actoren en rollenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
BA01 BedrijfsfunctiemodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
BA02 BedrijfsobjectenmodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
BA03 Bedrijfsfunctie en objectenmodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
BA04 Processenlandschap - bedrijfsprocessenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
BS01 Bedrijfsfuncties bestuurBedrijfsarchitectuurBestuurGeen
BS02 Bedrijfsfuncties bestuur met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurBestuur
BS03 Applicatiefuncties bestuur met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurBestuur
GA01 Applicatiefuncties generiekApplicatiearchitectuurNiet domeingebonden
GA02 Applicatiefuncties generiek met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebonden
GA03 Applicatiefuncties generiek met referentiecomponenten en buitengemeentelijke voorzieningenApplicatiearchitectuurNiet domeingebonden
Gegevens- en StUF standaardenStandaardNiet domeingebondenGeen
KK01 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractieBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
KK02 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractie met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
MO01 Leidende architectuurprincipesMotivatieNiet domeingebonden
OOV01 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheidBedrijfsarchitectuurOpenbare Orde en Veiligheid
OOV02 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheid met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurOpenbare Orde en Veiligheid
OS01 Bedrijfsfuncties ondersteuningBedrijfsarchitectuurOndersteuning
OS02 Bedrijfsfuncties ondersteuning met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurOndersteuning
OS03 Applicatiefuncties ondersteuning met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurOndersteuning
PD01 Bedrijfsfuncties publieksdienstenBedrijfsarchitectuurPublieksdiensten
PD02 Bedrijfsfuncties publieksdiensten met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurPublieksdiensten
PD03 Applicatiefuncties publieksdiensten met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurPublieksdiensten
RD01 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domeinBedrijfsarchitectuurRuimtelijk domein
RD02 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurRuimtelijk domein
RD03 Applicatiefuncties ruimtelijk domein met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurRuimtelijk domein
SD01 Bedrijfsfuncties sociaal domeinBedrijfsarchitectuurSociaal domein
SD02 Bedrijfsfuncties sociaal domein met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurSociaal domein
SD03 Applicatiefuncties sociaal domein met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurSociaal domein

Toelichtende views (15)

Nadere uitwerking van basisviews

ViewArchitectuurlaagDomeinThema
Projectarchitectuur basis BROTotaal (meerlaags)Ruimtelijk domein
Toelichting Beheren van de openbare ruimte (BOR-component)Totaal (meerlaags)Ruimtelijk domein
Toelichting Bestuur- en RaadsinformatiecomponentTotaal (meerlaags)BestuurGeen
Toelichting Burgerzaken en GBA-administratieTotaal (meerlaags)Publieksdiensten
Toelichting ExploitatieTotaal (meerlaags)Ruimtelijk domein
Toelichting OOV data-analyseTotaal (meerlaags)Openbare Orde en Veiligheid
Toelichting Toezicht en handhavingTotaal (meerlaags)Niet domeingebonden
Toelichting Vergunningenbeheer (VTH-component)Totaal (meerlaags)Niet domeingebonden
Toelichting WOZTotaal (meerlaags)Publieksdiensten
Toelichting ZelfredzaamheidTotaal (meerlaags)
Toelichting beheren brongegevensTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGegevensmanagement
Toelichting bewakingTotaal (meerlaags)
Toelichting e-facturerenStandaardOndersteuningGeen
Toelichting klantenserviceTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGegevensmanagement
Toelichting totaalview bedrijfsvoeringGeenOndersteuning

Illustratieve views (34)

Views die worden gebruikt in thema's of katernen

ViewArchitectuurlaagDomeinThema
Addendum GEO BAGTotaal (meerlaags)Ruimtelijk domein
Bouwstenen-scopeBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
Bouwstenen-servicesBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
GM01 Gegevensmanagement rollen en samenwerkingen viewGegevensmanagement
KV01 Aanleveren van informatie viewKatern - Verbinden
KV02 Distribueren en synchroniseren van gegevens viewKatern - Verbinden
KV03 Inwinnen en routeren van notificaties viewKatern - Verbinden
KV04 Registreren en delen van basisgegevens viewKatern - Verbinden
KV05 Registreren en delen van gegevenssets viewKatern - Verbinden
KV06 Registreren en delen van loggegevens viewKatern - Verbinden
KV07 Registreren en delen van zaken viewKatern - Verbinden
KV08 Routeren en transformeren van berichten viewKatern - Verbinden
KV09 Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens viewKatern - Verbinden
KV10 Verzamelen en ontsluiten van open data viewKatern - Verbinden
KetensamenwerkingBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
Klant-tot-klantproces - initieelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
Klant-tot-klantproces - servicesBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
Klant-tot-klantproces - verbeterdBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
Opleggen sanctieBedrijfsarchitectuurRuimtelijk domein
ProcesbouwstenencatalogusBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
Proceshiërarchie - samenstellingBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
Proceshiërarchie - specialisatieBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
Processenlandschap - hoofdclustersBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
Processenlandschap - subclustersBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
Relatie actoren en processenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
Relatie bedrijfsobjecten en processenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
Relatie met zaakgericht werkenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
Relatie services en processenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
Relatie tussen bedrijfsfuncties en deelprocessenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
Relaties tussen Ondersteunende processen en bedrijfsfunctiesBedrijfsarchitectuurBestuur en bedrijfsvoeringGeen
Toelichting DienstverleningBedrijfsarchitectuurPublieksdiensten
Varianten e-DepotvoorzieningApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenInformatie- en archiefbeheer
Vaststellen omgevingsplanBedrijfsarchitectuurRuimtelijk domein
WaardecreatieBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden

Positionerende views (7)

Hoe moeten componenten worden gepositioneerd voor een bepaald onderwerp of thema?

ViewArchitectuurlaagDomeinThema
KV30 Verbindenaspect in de informatiearchitectuurApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV31 Verbindende referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV32 Verbinden met klantenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV33 Verbinden met ketensApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
ReferentieprocessenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebonden
e-Depot positie in bedrijfsfunctiemodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenInformatie- en archiefbeheer
e-Depot positie in informatiearchitectuurApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenInformatie- en archiefbeheer

Patronen (11)

Veel gebruikte architectuuroplossingen voor veelvoorkomende situaties

Contentfilter (9)

Alleen content wordt gepubliceerd op GEMMA Online; views niet (in ontwikkeling)

ViewArchitectuurlaagDomeinThema
Publiceren IB01 BIV-classificatieMotivatieNiet domeingebondenPrivacy & Informatiebeveiliging
Publiceren IB02 IB componenten en applicatiefunctiesApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenPrivacy & Informatiebeveiliging
Publiceren Migratie - GEMMA 1 was..Geen
Publiceren applicatiefuncties..Geen
Publiceren buitengemeentelijke voorzieningenTotaal (meerlaags)Geen
Publiceren gebruikte groepen..Geen
Publiceren standaard(versies)..Geen
Publiceren standaard(versies) actueel..Geen
Publiceren verzamelcomponent..

Contextviews (11)

Views die als vervanging dienen voor de standaard contextview van ArchiMedes.

ViewArchitectuurlaagDomeinThema
Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten viewTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenInformatie- en archiefbeheer
LV01 BGT basisregistratie en SVB viewTotaal (meerlaags)Ruimtelijk domein
LV02 Publiceren overheidsinformatie viewTotaal (meerlaags)Niet domeingebonden
LV03 Inloggen overheid (DigiD en eHerkenning) viewTotaal (meerlaags)Niet domeingebonden
LV04 LV-BAG viewTotaal (meerlaags)Niet domeingebonden
LV05 Ondernemersdiensverlening viewTotaal (meerlaags)Publieksdiensten
LV06 Personen - GBA-V RNI TMV en PIVA viewTotaal (meerlaags)Publieksdiensten
LV07 Risicokaart en -register gevaarlijke stoffen viewTotaal (meerlaags)Ruimtelijk domein
LV09 Suwi viewTotaal (meerlaags)Sociaal domein
LV11 VNG Realisatie voorzieningenTotaal (meerlaags)Niet domeingebonden
LV12 KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registratiesTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGeen