Totaaloverzicht GEMMA views


Totaal aantal views in GEMMA 2: 150.


Basisviews (35)

Overzicht van basisviews van GEMMA


ViewArchitectuurlaagDomeinThema
Actoren en rollenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
BA01 BedrijfsfunctiemodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
BA02 BedrijfsobjectenmodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
BA03 Bedrijfsfunctie en objectenmodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
BA04 Processenlandschap - bedrijfsprocessenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
BS01 Bedrijfsfuncties bestuurBedrijfsarchitectuurBestuurGeen
BS02 Bedrijfsfuncties bestuur met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurBestuurGeen
BS03 Applicatieservices bestuur met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurBestuurGeen
Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN en BIV)Totaal (meerlaags)Niet domeingebondenInformatiebeveiliging
Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN)Totaal (meerlaags)Niet domeingebondenInformatiebeveiliging
FL01 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgevingBedrijfsarchitectuurFysieke leefomgevingGeen
FL02 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurFysieke leefomgevingGeen
FL03 Applicatieservices fysieke leefomgeving met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurFysieke leefomgevingGeen
GA01 Applicatieservices generiekApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenGeen
GA02 Applicatieservices generiek met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenGeen
GA03 Applicatieservices generiek met referentiecomponenten en buitengemeentelijke voorzieningenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenGeen
Gegevens- en StUF standaardenStandaardNiet domeingebondenGeen
KK01 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractieBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
KK02 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractie met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
MO01 Leidende architectuurprincipesMotivatieNiet domeingebondenGeen
OOV01 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheidBedrijfsarchitectuurOpenbare orde en veiligheidGeen
OOV02 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheid met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurOpenbare orde en veiligheidGeen
OOV03 Applicatieservices openbare orde en veiligheid met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurOpenbare orde en veiligheidGeen
OS01 Bedrijfsfuncties ondersteuningBedrijfsarchitectuurOndersteuningGeen
OS02 Bedrijfsfuncties ondersteuning met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurOndersteuningGeen
OS03 Applicatieservices ondersteuning met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurOndersteuningGeen
PD01 Bedrijfsfuncties publieksdienstenBedrijfsarchitectuurPublieksdienstenGeen
PD02 Bedrijfsfuncties publieksdiensten met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurPublieksdienstenGeen
PD03 Applicatieservices publieksdiensten met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurPublieksdienstenGeen
RC00 Alle referentiecomponentenTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGeen
Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelenTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenInformatiebeveiliging
ReferentieprocessenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
SD01 Bedrijfsfuncties sociaal domeinBedrijfsarchitectuurSociaal domeinGeen
SD02 Bedrijfsfuncties sociaal domein met referentiecomponentenBedrijfsarchitectuurSociaal domeinGeen
SD03 Applicatieservices sociaal domein met referentiecomponentenApplicatiearchitectuurSociaal domeinGeen

Toelichtende views (26)

Nadere uitwerking van basisviews


ViewArchitectuurlaagDomeinThema
Autorisaties APIApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
Besluiten APIApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
Catalogi APIApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
Contactmomenten APIApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
Documentbeheer- en registratiecomponent interfacesApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
Documentbeheercomponent interfacesApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
Documenten APIApplicatiearchitectuurNiet domeingebonden
Documentregistratiecomponent interfacesApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
E-formulieren publicatie- en beheercomponent interfacesApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
Klanten APIApplicatiearchitectuurNiet domeingebonden
Mijngemeentecomponent interfacesApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
Notificatierouteringcomponent interfacesApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
Notificaties APIApplicatiearchitectuurNiet domeingebonden
Referentielijsten en Selectielijst APIApplicatiearchitectuurNiet domeingebonden
Relatiebeheercomponent interfaces (CRM)ApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
Selectielijst APIApplicatiearchitectuurNiet domeingebonden
Verzoeken APIApplicatiearchitectuurNiet domeingebonden
ZGW API referentiecomponenten als providerApplicatiearchitectuurNiet domeingebonden
ZGW API-standaarden en versiesApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenGeen
ZGW services, interfaces en standaardenTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenZaakgericht werken
Zaakafhandelcomponent interfacesApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
Zaakregistratie- en afhandelcomponent interfaces zonder standaardenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
Zaakregistratiecomponent interfacesApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
Zaakregistratiecomponent standaard en interfaceApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
Zaaktypecataloguscomponent interfacesApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
Zaken APIApplicatiearchitectuurNiet domeingebonden

Illustratieve views (46)

Views die worden gebruikt in thema's of katernen


ViewArchitectuurlaagDomeinThema
Bouwstenen-scopeBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Bouwstenen-servicesBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
GM01 Gegevensmanagement rollen en samenwerkingen viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenGegevensmanagement
KV01 Aanleveren van informatie viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV02 Distribueren en synchroniseren van gegevens viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV03 Inwinnen en routeren van notificaties viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV04 Registreren en delen van basisgegevens viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV05 Registreren en delen van gegevenssets viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV06 Registreren en delen van loggegevens viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV07 Registreren en delen van zaken viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV08 Routeren en transformeren van berichten viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV09 Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV10 Verzamelen en ontsluiten van open data viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KetensamenwerkingBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Klant-tot-klantproces - initieelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Klant-tot-klantproces - servicesBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Klant-tot-klantproces - verbeterdBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Opleggen sanctieBedrijfsarchitectuurRuimtelijk domeinGeen
ProcesbouwstenencatalogusBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Proceshiërarchie - samenstellingBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Proceshiërarchie - specialisatieBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Processenlandschap - hoofdclustersBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Processenlandschap - subclustersBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Relatie actoren en processenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Relatie bedrijfsobjecten en processenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Relatie met zaakgericht werkenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Relatie services en processenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Relatie tussen bedrijfsfuncties en deelprocessenBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
Relaties tussen Ondersteunende processen en bedrijfsfunctiesBedrijfsarchitectuurBestuur en bedrijfsvoeringGeen
Varianten e-DepotvoorzieningApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenInformatie- en archiefbeheer
Vaststellen omgevingsplanBedrijfsarchitectuurRuimtelijk domeinGeen
WaardecreatieBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenGeen
ZGW Componenten geplot op GA02ApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
ZGW Gegevens geplot op GA01ApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
ZGW01 aanvraag productApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
ZGW02 zaaktype inladenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
ZGW02a zaaktype inladenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
ZGW03 registreren zaakApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
ZGW03b bijwerken zaakApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
ZGW04 inzien en bijwerken zaak door KCCApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
ZGW05_inzien zaak via mijngemeenteApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
ZGW07 zaak starten via postApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
ZGW08 beheren documenten en dossiersApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
ZGW09a Aanvullende Informatie via postApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
ZGW09b Aanvullende informatie via MijngemeenteApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken
ZGW10 Notificeren over zakenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenZaakgericht werken

Positionerende views (6)

Hoe moeten componenten worden gepositioneerd voor een bepaald onderwerp of thema?


ViewArchitectuurlaagDomeinThema
KV30 Verbindenaspect in de informatiearchitectuurApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV31 Verbindende referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV32 Verbinden met klantenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
KV33 Verbinden met ketensApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
e-Depot positie in bedrijfsfunctiemodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenInformatie- en archiefbeheer
e-Depot positie in informatiearchitectuurApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenInformatie- en archiefbeheer

Patronen (12)

Veel gebruikte architectuuroplossingen voor veelvoorkomende situaties


ViewArchitectuurlaagDomeinThema
GP01 Beschikbaar stellen managementinformatie viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenGeen
GP02 Binnengemeentelijk beschikbaar stellen basis- en kerngegeven viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenGeen
GP03 Dienstverlening naar klanten viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebonden
GP04 Inwinnen en routeren van notificaties viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenGeen
GP05 Verbinden binnengemeentelijke componentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenGeen
IP01 Gedeelde database integratiestijl viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
IP02 Gemeentelijke servicebus als intermediair viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
IP03 Integratiepatroon berichtuitwisseling viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
IP04 Integratiepatroon data integratie viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
IP05 Integratiepatroon externe applicatiefunctie aanroep viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
IP06 Integratiestijl Bestandsuitwisseling viewApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenKatern - Verbinden
RCT01 Procesondersteunende systemenApplicatiearchitectuurNiet domeingebonden

Contentfilter (7)

Alleen content wordt gepubliceerd op GEMMA Online; views niet (in ontwikkeling)


ViewArchitectuurlaagDomeinThema
Publiceren ApplicatieservicesGeenGeenGeen
Publiceren buitengemeentelijke voorzieningenTotaal (meerlaags)GeenGeen
Publiceren gebruikte groepenGeenGeenGeen
Publiceren standaard(versies)GeenGeenGeen
SWC beheerview OBOmgevingswet
SWC beheerview TROmgevingswet
SWC beheerview VTHOmgevingswet

Contextviews (12)

Views die als vervanging dienen voor de standaard contextview van ArchiMedes.


ViewArchitectuurlaagDomeinThema
Bedrijfsfuncties ‘klant- en keteninteractie’BedrijfsarchitectuurPublieksdienstenGeen
Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten viewTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenInformatie- en archiefbeheer
LV01 BGT basisregistratie en SVB viewTotaal (meerlaags)Ruimtelijk domeinGeen
LV02 Publiceren overheidsinformatie viewTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGeen
LV03 Inloggen overheid (DigiD en eHerkenning) viewTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGeen
LV04 LV-BAG viewTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGeen
LV05 Ondernemersdiensverlening viewTotaal (meerlaags)PublieksdienstenGeen
LV06 Personen - GBA-V RNI TMV en PIVA viewTotaal (meerlaags)PublieksdienstenGeen
LV07 Risicokaart en -register gevaarlijke stoffen viewTotaal (meerlaags)Ruimtelijk domeinGeen
LV09 Suwi viewTotaal (meerlaags)Sociaal domeinGeen
LV11 VNG Realisatie voorzieningenTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGeen
LV12 KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registratiesTotaal (meerlaags)Niet domeingebondenGeen