(5) Presentatie

ArchiMate-modellen > Totaal 3D > Groupings > (5) Presentatie
Contextdiagram
Common ground presentatie laag (Grouping) (5) Presentatie ApplicationComponent Vergunningen portaal Een nog nader te bepalen applicatie waarmee de 3D object registratie beheerd gaat worden. (ApplicationComponent) Beheer 3D object registratie ADF heeft zelf geen gebruikersvriendelijke interface. Er moet voor eindgebruikers dus een WebINterface gebouwd worden om ADF te bedienen. Deze interface kan (zoals hier) compleet op ADF worden gebouwd. Hij kan ook generiek worden gemaakt voor meerdere orkestratietools. (Grouping) web interface Een geconverteerd bestand kan visueel geinspecteerd worden (ligt het op de goede plek, is de schaal goed, zitten er geen rare gaten in, etc. ). Het gaat dan om het tonen van een GML bestand in context. Hier kunnen verschillende viewers voor worden gebruikt. (ApplicationComponent) Inspectie Toegang heeft als doel het bewaken van de toegang door te bepalen wie een gebruiker is en wat die gebruiker mag om de gebruiker toegang tot een dienst te verlenen. De gebruiker kan een persoon of een informatiesysteem zijn. Toegang voor informatiesystemen betreft de toegang tot services (Common Ground laag 2). Toegang voor personen betreft de toegang via interactiecomponenten (Common Ground laag 5). De afbeelding bij het thema Identity & Accessmanagement van de NORA geeft dit goed weer. (ApplicationComponent) Toegang Interactiecomponenten horende bij de objectenregistratie hebben als doel om de diensten en de gegevens van de objectenregistratie aan eindgebruikers (personen in de rol van bronhouder of afnemer) te presenteren en de mogelijkheden te bieden om er mee te interacteren. De opdrachtgever en opdrachtnemer(s) voor de objectenregistratie kunnen overeenkomen verschillende generieke interactiecomponenten te bieden, bijvoorbeeld een viewer voor het bekijken, zoeken en raadplegen van objectgegevens (inzage), portalen voor het beheren van machtigingen en loketten voor het indienen van terugmeldingen en het beheren van abonnementen. (ApplicationComponent) Interactie ApplicationComponent Viewer (Cesium) CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-04-2024 01:24:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 01:24:19 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Grouping
Label     (5) Presentatie
Definitie     Common ground presentatie laag
Object ID     529797cf-7967-46099-8f6d-fade14c167a
Object ID_nl     529797cf-7967-46099-8f6d-fade14c167a
Original ID     id-529797cf7967460998f6dfade14c167a
Semanticsearch     (5) presentatie
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 21 dec 2022 om 19:24.