Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Thema Samen organiseren

Laatst bewerkt: 5 juli 2021, 14:00:23

Common Ground en het GEMMA Gegevenslandschap

Op initiatief van twee gemeentelijke koepelverenigingen voor I&A-professionals (IMG 100.000+ en de VIAG) werken gemeenten samen aan een nieuw, toekomstbestendig gemeentelijke ICT-landschap. De fudamenten voor dit landschap zijn beschreven in de informatiekundige visie Common Ground. Daarbij horen principes als bevragen bij de bron, regie op eigen gegevens voor zowel gemeenten als burgers, en het volgen van standaarden. De doelarchitectuur die is opgesteld om als gemeenten samen met andere partijen de informatiekundige visie Common Ground te kunnen realiseren is het GEMMA Gegevenslandschap

De totstandkoming van de Common Ground wordt zoveel mogelijk agile aangepakt. Dat betekent dat kleine groepen specialisten werken aan de realisatie van een bepekt deel van deelgebied. Daardoor kunnen we snel vooruitgang boeken en leren. Tijdens dit proces wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hedendaagse ICT-industriestandaarden en -technieken, zodat ontwikkelaars snel aan de slag kunnen met het resultaat. Meer informatie op de website van Common Ground.