Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Thema Samen organiseren

Burgers en bedrijven willen hun zaken gemakkelijk en waar mogelijk digitaal met de overheid kunnen regelen. Snel, betrouwbaar en veilig. Gemeenten willen hun dienstverlening op een bijpassende, hedendaagse manier uitvoeren. Dit vraagt om een koerswending waarbij gebruik wordt gemaakt van de vele mogelijkheden die informatie, nieuwe technologieën en de digitale infrastructuur bieden.

Deze koerswending willen gemeenten realiseren met de Digitale Agenda 2020 waarin wordt gestreefd naar één efficiënte overheid die open en transparant is en massaal inzet op digitalisering en collectivisering waar dat kan. De kern is uitgaan van de kracht van het collectief: ‘samen doen wat samen kan’. VNG Realisatie faciliteert deze ambities onder andere door te werken aan centrale, landelijke voorzieningen voor digitale dienstverlening van gemeenten. Het landelijk ontwikkelen van voorzieningen zorgt voor eenheid in de gemeentelijke dienstverlening en bespaart geld en tijd. Zo hoeven niet alle 380 gemeenten zich in de ontwikkeling van deze voorzieningen te verdiepen, afspraken te maken met leveranciers of de doorontwikkeling en het beheer te regelen.

Daarnaast werkt VNG Realisatie aan het collectief organiseren van gemeentelijke ICT-voorzieningen in de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur, de GGI. De projecten die VNG Realisatie hiervoor heeft opgestart betreffen: Govroam, IPv6, Datacenters en het toewerken naar gemeentelijke telecommunicatie. Door meer collectief te doen op die delen van de informatievoorziening die niet afhankelijk zijn van lokaal beleid, ontstaat meer ruimte zich te richten op de primaire taakstellingen.

Documenten

Document Metadata Versie Beheerstatus Documentcategorie Beschrijving Versiedatum
Pdf.jpg Gegevenslandschap - Aansluiting op het het gegevenslandschap vanuit gemeentelijk perspectief v0 20 (PDF-bestand, 1,01 MB) Metadata icon.jpg 0.20 Toelichtend document Visie van VNG Realisatie op de aansluiting op het het gegevenslandschap van de overheid vanuit gemeentelijk perspectief 20180423

Meer info

Meer informatie over het programma Digitale Agenda 2020 en de projecten daarbinnen vindt u op de VNG Realisatie website.