Thema Samen organiseren


Samen aan het roer

Samen Organiseren is het vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), onder meer op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering. Samen Organiseren ondersteunt, organiseert, stimuleert, inventariseert en schaalt op onder het motto: één keer ontwikkelen, 355 maal toepassen.

De essentie van de werkwijze Samen Organiseren is dat het echt door en voor gemeenten is. Gemeenten staan zélf aan het roer: zij zijn eigenaar van datgene dat we gezamenlijk ontwikkelen. De VNG ondersteunt daarbij.

Echt samen organiseren houdt in dat gemeenten standaarden afspreken, in eerste instantie op de terreinen informatiebeleid, informatietechnologie en dienstverlening. Zoals dat met de cao voor gemeenten al jaren gebeurt. Voor standaarden in informatiebeleid, informatietechnologie en dienstverlening hebben gemeenten het College van Dienstverleningszaken in het leven geroepen. Het College adviseert het VNG-bestuur over het vaststellen van standaarden en over initiatieven voor versnelling in de opschaling. Op zijn beurt wordt het College geadviseerd door de Taskforce Samen Organiseren, bestaande uit gemeentesecretarissen, directeuren Dienstverlening, een lid namens de ketenpartners en vertegenwoordigers van de koepelverenigingen VDP, IMG 100.000+, VIAG en FAMO. De financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten verloopt via het ingestelde Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Meer informatie over samen organiseren is te vinden op de website van de VNG.

Common Ground en het GEMMA Gegevenslandschap

Een van de onderwerpen die binnen Samen Organiseren als speerpunt is aangewezen, is de ontwikkeling van de Common Ground. Op initiatief van twee gemeentelijke koepelverenigingen voor I&A-professionals (IMG 100.000+ en de VIAG) werken gemeenten samen aan een nieuw, toekomstbestendig gemeentelijke ICT-landschap. Daarbij horen principes als bevragen bij de bron, regie op eigen gegevens voor zowel gemeenten als burgers, en het volgen van standaarden. De architectuur onder Common Ground is uitgewerkt in het GEMMA Gegevenslandschap

De totstandkoming van de Common Ground wordt zoveel mogelijk agile aangepakt. Dat betekent dat kleine groepen specialisten werken aan de realisatie van een bepekt deel van deelgebied. Daardoor kunnen we snel vooruitgang boeken en leren. Tijdens dit proces wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hedendaagse ICT-industriestandaarden en -technieken, zodat ontwikkelaars snel aan de slag kunnen met het resultaat. Meer informatie op de website van Common Ground.