Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Thema Samen organiseren

Samen aan het roer

Samen Organiseren is het vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), onder meer op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering. Samen Organiseren ondersteunt, organiseert, stimuleert, inventariseert en schaalt op onder het motto: één keer ontwikkelen, 380 maal toepassen.

De essentie van de werkwijze Samen Organiseren is dat het echt door en voor gemeenten is. Gemeenten staan zélf aan het roer: zij zijn eigenaar van datgene dat we gezamenlijk ontwikkelen. De VNG ondersteunt daarbij.

Echt samen organiseren houdt in dat gemeenten standaarden afspreken, in eerste instantie op de terreinen informatiebeleid, informatietechnologie en dienstverlening. Zoals dat met de cao voor gemeenten al jaren gebeurt. Voor standaarden in informatiebeleid, informatietechnologie en dienstverlening hebben gemeenten het College van Dienstverleningszaken in het leven geroepen. Het College adviseert het VNG-bestuur over het vaststellen van standaarden en over initiatieven voor versnelling in de opschaling. Op zijn beurt wordt het College geadviseerd door de Taskforce Samen Organiseren, bestaande uit gemeentesecretarissen, directeuren Dienstverlening, een lid namens de ketenpartners en vertegenwoordigers van de koepelverenigingen VDP, IMG 100.000+, VIAG en FAMO. De financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten verloopt via het ingestelde Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Meer informatie over samen organiseren is te vinden op de website van de VNG.

Common Ground

Meer weten over de relatie GEMMA en Common Ground? Kijk dan hier.

Benieuwd naar hoe we architectuur voor de Common Ground ontwikkelen of op zoek naar Demo-presentaties? Kijk dan op de pagina van het Squad Architectuur Samen Organiseren

Een van de onderwerpen die binnen Samen Organiseren als speerpunt is aangewezen, is de ontwikkeling van de Common Ground. Op initiatief van twee gemeentelijke koepelverenigingen voor I&A-professionals (IMG 100.000+ en de VIAG) werken gemeenten samen aan een nieuw, toekomstbestendig gemeentelijke ICT-landschap. Daarbij horen principes als bevragen bij de bron, regie op eigen gegevens voor zowel gemeenten als burgers, en het volgen van standaarden. Een overzicht van principes wordt binnenkort gepubliceerd.

De totstandkoming van de Common Ground wordt zoveel mogelijk agile aangepakt. Dat betekent dat kleine groepen specialisten werken aan de realisatie van een bepekt deel van deelgebied. Daardoor kunnen we snel vooruitgang boeken en leren. Tijdens dit proces wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hedendaagse ICT-industriestandaarden en -technieken, zodat ontwikkelaars snel aan de slag kunnen met het resultaat.

De decentrale ontwikkelingsaanpak heeft voordelen, maar het is ook belangrijk dat teams en groepen die samen werken aan de Common Ground uitgangspunten en principes delen. Bovendien moeten ze elkaars kennis kunnen hergebruiken. Dat geldt ook voor betrokkenen bij verwante programma's, zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet, en voor organisaties waarmee we samenwerken, zoals ICT-leveranciers en netwerkpartners. Daarom maken we architectuurproducten en handreikingen voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de Common Ground of daarin interesse heeft.

Op deze pagina houden we een overzicht bij van gepubliceerde documenten.


Document Metadata Versie Beheerstatus Documentcategorie Beschrijving Versiedatum
Pdf.jpg Gegevenslandschap - Logging van verwerking van gegevens (PDF-bestand, 4,71 MB) Metadata icon.jpg 1.0 definitief Handreiking Beschrijving van de manier waarop binnen het gemeentelijk gegevenslandschap informatiesystemen om dienen te gaan met logging van gegevensverwerkingen 20181128
Pdf.jpg Gemeentelijk Gegevenslandschap - Beschrijving informatiearchitectuur (PDF-bestand, 2,51 MB) Metadata icon.jpg 1.0 definitief Handreiking Beschrijving van de informatiearchitectuur van het gegevenslandschap en Common Ground 20181128
Pdf.jpg Gemeentelijk gegevenslandschap - Register van verwerkingsactiviteiten (PDF-bestand, 1,39 MB) Metadata icon.jpg 1.0 definitief Handreiking Beschrijving van de manier waarop binnen het gemeentelijk gegevenslandschap informatiesystemen om dienen te gaan met doel en grondslag van gegevensverwerkingen 20181128

Verdere documentatie over Common Ground

Veel documentatie over Samen Organiseren, Common Ground en verwante ontwikkelingen is al beschikbaar. Zie bijvoorbeeld de website van Common Ground en de de website van de VNG.