Thema-architectuur Gegevensmanagement
Deze pagina vervangt Thema Gegevensmanagement

Aanleiding[bewerken]

Voor een gemeente is het van groot belang dat zij permanent beschikt over alle gegevens die zij nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. Om die reden vraagt VNG Realisatie hier de aandacht voor het onderwerp gegevensmanagement.

Gegevens vormen de bouwstenen waaruit informatie voor de sturing, beheersing en uitvoering van de gemeente wordt geproduceerd. Gegevens zijn hiermee één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van de gemeente. De kwaliteit, actualiteit en compleetheid van gegevens is van groot belang voor gemeenten. Het is voor gemeenten hierom van belang om processen en producten in te richten waarmee de uitwisseling, kwaliteit, beveiliging en transparantie over de verwerking van gegevens dient informatiekundig vorm gegeven worden. Dit geheel noemen we 'gegevensmanagement'.

Doel[bewerken]

Een goede inrichting van het gegevensmanagement is het fundament van de gemeentelijke informatievoorziening en is een grondvoorwaarde voor het kwalitatief en kwantitatief beheersbaar houden van gegevens. Belangrijke aspecten hiervan zijn de uitwisseling en kwaliteitsbewaking van de gegevens, maar ook informatiebeveiliging en de transparantie van gegevensverwerking. Gegevens moeten op een flexibele, veilige en transparante wijze beschikbaar worden gesteld, conform een vooraf bepaald kwaliteitsniveau.Daarnaast behoren deze gegevens binnen de bestaande wet- en regelgeving te passen, en dient er verantwoord te worden omgegaan met de kosten van het gegevensmanagement. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de gemeente beschikken over alle gegevens die zij nodig heeft, van de juiste kwaliteit, tegen de verantwoorde kosten, en binnen wet- en regelgeving.

Architectuur[bewerken]

Gegevensmodellen en modellering

De Gegevensmanagement Expertgroep GEMMA wil graag het gegevensmodel ontwikkeld door de gemeente Delft onder de aandacht brengen. Met dit gegevensmodel zijn ook andere gemeenten in staat om:

  • inzicht te krijgen hoe de gegevens gekoppeld kunnen worden
  • hoe de gemeenten zelf hun eigen gegevens en systemen kunnen koppelen omdat dit model nu Delft specifiek inzicht geeft
  • het gegevensmodel is ook een basis voor een gegevenswoordenboek of een gegevenscatalogus of bijvoorbeeld voor classificatie van data in het kader van de AVG.

Vanuit dit model kan elke gemeente een vervolgstap zetten die past in de gegevensmanagement ontwikkelingen waar zij mee bezig zijn. De gemeente Delft stelt het model open source beschikbaar en hoopt dat andere gemeenten hierop door ontwikkelen en deze doorontwikkeling ook weer delen.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 29 mrt 2023 om 02:01.