Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Standaardisatieproces: Deel 1

Laatst bewerkt: 18 februari 2022, 17:08:50

Van idee tot start standaardisatie

 • Stap 1: Idee
 • Stap 2: Pitchen in de API Community bijeenkomst
 • Stap 3: Voorstel tot standaardisatie
 • Stap 4: Beoordeling voorstel Adviesraad API
 • Stap 5: Besluit start ontwikkeling standaard


Stap 1: Idee

Als initiatiefnemer stuur je een intakeformulier in met een idee tot standaardisatie. In dit intakeformulier beschrijf je wat de functionaliteit, het toepassingsgebied, de nut en noodzaak van de voorgenomen standaardisatie is.

Het intakeformulier dient twee doelen:

 • geeft een kort en bondige beschrijving van de door jou beoogde standaard
 • het formulier is zodanig opgesteld dat de inhoud gebruikt kan worden bij het ‘pitchen’ van het idee tijdens een API Community bijeenkomst.


Ga naar het online intakeformulier om jouw idee tot standaardisatie van een uitwisselstandaarden in te dienen.

Je kunt je intakeformulier ook per email sturen aan standaarden.ondersteuning@vng.nl.

Stap 2: Pitchen in de API Community bijeenkomst

Maandelijks is er een API Community bijeenkomst, iedere 3e dinsdag van de maand van 14:00-15:30 uur. Iedereen met interesse kan deze bijeenkomst bijwonen. De doelgroep bestaat uit: gemeenten, marktpartijen en andere overheidsorganisaties.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • drie pitches van voorstellen voor standaardisatie, ieder 20 minuten
 • groepsdiscussie: sparren, brainstormen en nabespreken van de voorstellen


Voorstellen tot standaardisatie die worden gepitcht zijn vooraf aangeboden via een intakeformulier en ingepland voor presentatie. Als initiatiefnemer geeft dit je de kans om medestanders en sparringpartners te vinden. Daarnaast kan de community discussie bijzonder bruikbaar zijn en helpen om tot nieuwe inzichten te komen. Deze bijeenkomsten zijn een hulpmiddel om op een laagdrempelige manier een idee tot standaardisatie te toetsen op nut, haalbaarheid, interesse en passendheid binnen het gemeentelijke informatielandschap.

Om je pitch te presenteren tijdens de API Community bijeenkomst gebruik je een Power Point template.

Krijgt jouw pitch bijval tijdens de community bijeenkomst? Dan word je geadviseerd om het voorstel nader uit te werken in het voorstelformulier en tot verdere beoordeling voor standaardisatie aan te bieden.

Stap 3: Voorstel tot standaardisatie

Heb je ondersteuning gevonden en is je geadviseerd je idee tot standaardisatie verder te vervolgen, dan heb je de mogelijkheid om het voorstelformulier in te dienen. Dit voorstelformulier gaat dieper in op allerlei aspecten van het idee en wordt uitgebreid gereviewed door de VNG. Verschillende afdelingen bestuderen het door jouw ingediende voorstel tot standaardisatie:

 • Markt en Overheid op betrokkenheid vanuit gemeenten, ketenpartners en leveranciers
 • Architectuur en Standaarden op passendheid binnen de architectuur
 • Beleid op beleidsdomeinen


VNG helpt in deze fase om te bepalen of het voorstel voldoende haalbaar, volledig en duidelijk is. Als dat het geval is, dienen we samen met jou het voorstel in bij de Adviesraad API, uiteraard met onze aanbeveling.

Het voorstel wordt dan tegelijk ook gepubliceerd in de ontwikkelagenda API-standaarden.

Ga naar het online voorstelformulier om jouw voorstel in te dienen.

Je kunt je voorstelformulier ook per email sturen aan standaarden.ondersteuning@vng.nl.

Stap 4: Beoordeling voorstel door de Adviesraad API

De Adviesraad API functioneert onder het CIO-Beraad. CIO’s van gemeenten vertegenwoordigen hierin alle gemeenten. De rol van de Adviesraad API is om regie te voeren op het standaardisatieproces voor API-standaarden en te adviseren over de toegevoegde waarde voor gemeenten. Op basis van bestuurlijke criteria wordt beoordeeld en besloten of het idee tot standaardisatie wordt gesteund. VNG geeft voorrang aan begeleiding van projecten die worden gesteund door de Adviesraad API.

Stap 5: Besluit start ontwikkeling standaard

Wanneer de Adviesraad API het voorstel tot standaardisatie steunt, wordt vanuit VNG ondersteuning geboden bij:

 • het vormen van de werkgroep
 • het doorlopen van de stappen van het standaardisatieproces
 • API expertise (best practices)
 • netwerk en publiciteit (leggen van relaties met stakeholders)
 • het organiseren van community activiteiten (bijeenkomsten, hackathons, API labs, etc.)
 • release candidates
 • publieke reviews


Hiertoe worden samen met de initiatiefnemer activiteiten ingezet ter het ontwikkelen van de standaard.

Ga nu verder naar Deel 2 – Ontwikkeling van de standaard