Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Laatst bewerkt: 18 februari 2022, 17:07:33

VNG Realisatie beheert het overzicht van de gemeentelijke standaarden voor gegevens- en berichtenverkeer. Dit zijn veelal standaarden in de vorm van APIs.

Samen met gemeenten zorgt VNG Realisatie voor standaardisatie, waardoor gegevensuitwisseling en samenwerking met andere organisaties goed kan verlopen. Dit doen wij door middel van uitwisselstandaarden. Voor de ontwikkeling van gemeentelijke uitwisselstandaarden is een standaardisatieproces vormgegeven.

Dit standaardisatieproces geeft de leidraad van te volgen stappen om van ‘idee’ tot ‘vastgestelde VNG uitwisselstandaarden’ te komen. Het wordt aanbevolen de stappen in dit proces bij ieder voorstel voor een uitwisselstandaarden te volgen. Zo wordt samen met gemeenten en betrokken partijen gewerkt aan kwalitatieve specificaties van uitwisselstandaarden, waarbij gemeentelijke meerwaarde en belangen aan de orde komen.

Het standaardisatieproces bestaat uit drie delen: het eerste deel brengt je van idee tot start standaardisatie; het tweede deel is gericht op uit te voeren activiteiten om te komen tot jouw standaard; deel drie is optioneel en gericht op vaststelling van de standaard als ‘aanbevolen’, ‘pas toe of leg uit’ of ‘verplichte te gebruiken’ standaard.

Deel 1 – Van idee tot start standaardisatie

 • Stap 1: Idee
 • Stap 2: Pitchen in de Community bijeenkomst
 • Stap 3: Voorstel tot standaardisatie
 • Stap 4: Beoordeling voorstel door Adviesraad API
 • Stap 5: Besluit start ontwikkeling standaard

Deel 2 – Ontwikkeling van de standaard

 • Stap 1: Vormen werkgroep
 • Stap 2: Werkgroepactiviteiten
 • Stap 3: Release Candidate API-specificatie
 • Stap 4: Definitieve API-specificatie
 • Stap 5: Beheer

Deel 3 – Proces Standaardverklaring


Aanvullende informatie


Definities

 • Standaardisatie(proces): Het proces om te komen tot een standaard.
 • Standaardontwikkeling: Het ontwikkelen van een standaard.
 • (API-)standaard: Een standaard of norm is een (technisch) document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, dienst of methode. Standaarden dragen eraan bij dat processen op een afgesproken, veilige, betrouwbare en consistente manier uitgevoerd worden.
 • API-specificatie: Een (technisch) document welke een nauwkeurige en accurate beschrijving geeft van de opzet en bijzonderheden van een API.
 • API: Software die ervoor zorgt dat verschillende systemen gegevens met elkaar kunnen delen en uitwisselen.
 • (Proces) Standaardverklaring: Het aan een API-specificaties toekennen van de formele status van standaard en deze aanmerken als aanbevolen, ‘pas toe of leg uit’ of ‘verplicht te gebruiken’ voor toepassing in de gemeentelijke uitvoering.
 • Release Candidate API-specificatie: Een release candidate van een standaard wordt als voldoende volwassen beschouwd en is gereed om te gebruiken in implementaties.
 • Definitieve API-specificatie: De finale versie of eindproduct (versie 1.0) van de API-specificatie.
 • Intakeformulier: Een formulier waarin benodigde gegevens worden verzameld bij de aanmelding en het in behandeling nemen van een nieuw idee.
 • Voorstelformulier: Een formulier waarin op gestructureerde wijze een gedetailleerde beschrijving van een voorstel wordt gegeven.
 • Vaststellingformulier: Een formulier waarin een zorgvuldig beschrijving en gedegen motivering wordt gegeven voor vaststelling van de API-specificatie tot standaard.
 • Ontwikkelagenda API-standaarden: Een overzicht van API-specificaties voor gegevensuitwisseling in het gemeentelijk domein.


Scope

Wij beperken ons tot de standaardisatie van API-specificaties voor gegevensuitwisseling. Op zoek naar de StUF standaarden? Ga dan naar deze pagina.

Sub-pagina's


Formulieren


Community


Heeft u vragen of opmerkingen over het standaardisatieproces, mail naar standaarden.ondersteuning@vng.nl.