Stand van zaken Omgevingswet - april 2019

4 april 2019De inwerkingtreding van de Omgevingswet komt steeds dichterbij, over 21 maanden is het zover. De tijd van bewustwording creëren, randvoorwaarden op orde brengen, verkennen en verdiepen van thematiek komt ten einde. Gemeenten en ook andere overheden komen in de fase van implementatie terecht.

In deze update geven wij u een overzicht van de stand van zaken rondom alle aspecten die voor gemeenten van belang zijn. Er zijn veel ontwikkelingen gaande op dit moment. Daarom een omvangrijke update. Wilt u een korte update? Lees dan de beknopte oplegger, met daarin een samenvatting.

U wordt in deze brief bijgepraat over:

  • Algemene zaken
  • Wetgeving
  • Kerninstrumenten
  • Anders werken
  • Pilots en praktijkproeven
  • Digitalisering
  • Tot slot – wat houdt u nu bezig

Meer informatie


"The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process." komt niet voor in de lijst (Cocreatie, On hold) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Cocreatiepublicatie".