Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Testplatform

Laatst bewerkt: 19 juli 2021, 16:09:59

Het StUF Testplatform is een onafhankelijk testinstrument voor het testen van koppelingen gebaseerd op StUF. Leveranciers kunnen het platform gebruiken tijdens de ontwikkeling van softwareproducten en om aan te tonen dat een koppeling werkt volgens de regels van een StUF standaard. Voor gemeenten geven de testrapportages uit het StUF Testplatform inzicht in de kwaliteit van het juist toepassen van de StUF standaard. Gemeenten die een foutloos testrapport bij hun leverancier opvragen of afdwingen hebben meer zekerheid dat de standaard juist wordt toegepast.

Dit laatste kan door bij inkoop de gemeentelijke uniforme inkoopvoorwaarden voor ICT (GIBIT) te gebruiken. De GIBIT is eind 2016 door het VNG Bestuur vastgesteld. VNG en KING adviseren deze voorwaarden te gebruiken bij inkoop van ICT producten en diensten.

Gemeenten kunnen daarmee hun testwerkzaamheden beperken en voorkomen koppelproblemen achteraf.


Het StUF Testplatform kunt u vinden op: StUF Testplatform

Releases