Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Expertgroep d.d. 21-09-2016

Laatst bewerkt: 14 juni 2017, 03:19:45

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen.
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst).
  3. Goedkeuren RFC op de onderlaag als hamerstuk
  4. Vaststelling verStUFfing RSGB 3 (hamerstuk)
  5. Vaststelling verStUFfing RGBZ 2 (hamerstuk)
  6. Doornemen status openstaande RFC’s op onderlaag
  7. Doornemen status openstaande RFC’s m.b.t. StUF-BG
  8. Rondvraag
  9. Lunch

Vergaderstukken en presentaties


Verslag