Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Expertgroep d.d. 16-12-2015

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Goedkeuren openstaande RFC's voor stuf0302
  4. Wildcards versus “StUF:exact”-attribute
  5. Uitbreiding StUF-onderlaag met JSON/REST (presentatie Henri Korver)
  6. Besluitvorming errata / onderhoudsverzoeken:
  7. Verdere bespreking 'keuzenVerStUFfing RSGB3.pdf' aan de hand van oplegnotitie 'oplegnotitie keuzenVerStUFfing RSGB3.pdf'
  8. Rondvraag
  9. Lunch

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen.
Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 13:20:18