StUF Expertgroep d.d. 21-10-2015

Agenda

enter
 1. Opening en mededelingen
 2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
 3. Nieuwe aanpak verStUFfing: direct van informatiemodel naar eindproduct
 4. Gebruik tooling / genereren van schema’s
 5. Goedkeuren uitgewerkte RFC's voor stuf0302:
 6. Goedkeuren van RFC's die meegenomen worden in StUF 3.02
 7. Bespreken binnengekomen feedback op ontwerpkeuzen StUF-BG 3.20
 8. Goedkeuren uitgewerkte errata:
 9. Optioneel: behandelen openstaande errata
 10. Rondvraag
 11. Lunch

Vergaderstukken en presentaties


Verslag