StUF-koppelvlak Jeugdzorg (CORV)


Meer over dit koppelvlak =>
Beheerder
Afkorting
VersieStatusToelichting
<ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel ""." van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul> <ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel ""." van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul> <ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel ""." van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>

Inleiding[bewerken]

In het Jeugdzorg-domein werken diverse partijen samen. Met de decentralisatie van de Jeugdzorg per 1-1-2015 werd de gemeente één van deze partijen. In een uitvoeringsbesluit van de Jeugdzorgwetgeving is gesteld dat de informatie-uitwisseling tussen deze partijen, ter ondersteuning van de samenwerking, digitaal dient plaats te vinden. Het StUF-koppelvlak Jeugdzorg specificeert de standaard op basis waarvan gemeenten (en Veilig Thuis-organisaties) digitaal communiceren met andere Jeugdzorgpartijen (zoals de Raad voor de Kinderbescherming, de Rechtbank en de Politie) via de voorziening CORV. Het koppelvlak wordt in opdracht van VenJ ontwikkeld en beheerd door VNG-Realisatie.

Het StUF-koppelvlak Jeugdzorg is een deels op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard. De standaard ondersteunt het indienen van het verzoek tot onderzoek (VTO) door een gemeente, het melden van de voortgang van de behandeling van deze en ambtshalve onderzoeken (door de RvdK), het doen van zorgmeldingen door de Politie en Stichting Halt aan de Veilig Thuis organisaties, de terugkoppeling naar deze organisaties van de behandeling van de zorgmelding door de Veilig Thuis organisaties en de ontvangst van notificaties over jeugdreclassering en vrijwillige TenB. Het betreft de volgende berichten:

  • Verzoek tot Onderzoek: door de RvdK over jeugdbescherming.
  • Notificatie JB: van de RvdK over de voortgang en uitkomst van een onderzoek jeugdbescherming.
  • VT Melding: door Politie en Stichting Halt (voorheen een Zorgmelding).
  • VT Terugkoppeling: naar Politie of Stichting Halt (voorheen een Terugkoppeling zorgmelding).
  • Notificatie jeugdreclassering: opgelegd of vrijwillige TenB, van AICE/CJIB resp. RvdK.

Actuele versie[bewerken]

Er is momenteel één versie van het koppelvlak 'in gebruik': 1.0. Dit is de meest recente versie van het koppelvlak. De laatste aanpassing op de versie (1.0.7) betreft het aanpassen van de specificatie op het beschikbaar komen van een herrouteringsvoorziening, een voorziening waarmee bij een foutieve Veilig Thuis organisatie afgeleverde berichten alsnog bij de juiste organisatie afgeleverd kunnen worden. Ook zijn hierin verwijzingen naar de ‘zorgmelding’ en ‘zorgmelding terugkoppeling’ berichten komen te vervallen. Tenslotte zijn in de schema's enkele correcties m.b.t. de 'VT Melding' en 'VT Terugkoppeling' berichten aangebracht.

De documentatie van de 1.0-versie treft u onder de tab 'Documentatie' aan.

Doorontwikkeling[bewerken]

Er vindt op dit moment geen doorontwikkeling plaats.

Ideeën en vragen[bewerken]

Voor ideeen, wensen, vragen en fouten met betrekking tot het koppelvlak kunt u terecht op het Discussieplatform StUF-standaarden. Daarop werken we gezamenlijk aan oplossingen.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 jun 2022 om 08:56.