StUF-EF

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen. Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.


StUF eFormulieren (StUF-EF) is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens welke met GEMMA e-formulieren verstuurd kunnen worden. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. De burger kan dit formulier invullen, de ingevulde gegevens worden vervolgens via StUF-berichten gecommuniceerd met achterliggende applicaties. Deze StUF-berichten moeten voldoen aan de standaard.

Discussieplatform

Hier kunt u terecht voor de nieuwste discussies m.b.t. StUF-EF

StUF-EF 3.15

Het bij GEMMA e-Formulieren release 1.5 behorende Sectormodel StUF-EF 3.15 (de technische berichtdefinities) is in november 2013 gepubliceerd.

StUF-EF 3.12

Het bij GEMMA e-Formulieren release 1.4 behorende Sectormodel StUF-EF 3.12 (de technische berichtdefinities) is in april 2013 gepubliceerd.

GEMMA e-Formulieren Release 2.0 en Vervolg StUF-EF

N.a.v. de publicatie van de GEMMA e-formulierenspecificaties Release 2.0 van juli 2015 was het de bedoeling om een bijbehorende StUF-EF release uit te brengen. Op basis van signalen van gemeenten en leveranciers bleek immers dat StUF-EF 3.15 slechts ten dele in de behoefte voorzag en mede als gevolg daarvan minder gebruikt werd dan verwacht. VNG Realisatie zet op dit moment echter vol in op Open API standaarden en de doorontwikkeling van StUF standaarden is on hold gezet. Er zal dus geen nieuwe StUF-EF versie meer worden gerealiseerd. Dit betekent dat:

  • versie 1.4 van de e-Formulieren met de bijbehorende StUF-EF 03.12 xsd schema’s
  • en versie 1.5 van de e-Formulieren met de bijbehorende StUF-EF 03.15 xsd schema’s

de enige versiecombinaties vormen die in beheer zijn.

Documenten

StUF-EF 3.15

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Ef0315 (ZIP-bestand, 520 kB) Metadata icon.jpg 1.5 onbekend Berichtenstandaarden 20131119

StUF-EF 3.12

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Ef0312 (ZIP-bestand, 677 kB) Metadata icon.jpg 1.4 onbekend Berichtenstandaarden 20130717

StUF-EF 3.10 Archief

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Ef0310 (ZIP-bestand, 481 kB) Metadata icon.jpg 1.1 Berichtenstandaarden 20100120
Zip.jpg Ef0311 (ZIP-bestand, 3,38 MB) Metadata icon.jpg 1.3 Berichtenstandaarden 20130717
Zip.jpg StUF-EF03.10.00 Mapping 20100824 (ZIP-bestand, 94 kB) Metadata icon.jpg 1.1 Berichtenstandaarden 20100824

StUF-EF 3.00 Archief

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Stuf bg zkn ef 30 (ZIP-bestand, 1,45 MB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20070628

StUF-EF 2.04 Archief

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Ef02.04.03 (ZIP-bestand, 768 kB) Metadata icon.jpg 03 Berichtenstandaarden 20090819
Zip.jpg Ef02.04.05 (ZIP-bestand, 902 kB) Metadata icon.jpg 05 Berichtenstandaarden 20090923
Zip.jpg Ef0204 (ZIP-bestand, 859 kB) Metadata icon.jpg 1.0 Berichtenstandaarden 20100120
Zip.jpg Ef0204-oud (ZIP-bestand, 859 kB) Metadata icon.jpg 1.0 Berichtenstandaarden 20091109
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 jun 2021 om 14:36.