Softwarecatalogus en GIBIT


De GEMMA is een referentiearchitectuur die via de verschillende oplossingen gemeenten helpt om hun ICT landschap op orde te houden of te krijgen. Oplossingen die de GEMMA verwerkt hebben zijn de softwarecatalogus en de GIBIT.


Softwarecatalogus

Het doel van de softwarecatalogus is om gemeenten kennis en informatie uit laten wisselen en de gebruikte software te laten vergelijken met andere gemeenten. Daarnaast geeft de softwarecatalogus inzicht in het huidige en toekomstige softwareaanbod van de aangemelde ICT-leveranciers. Gemeenten gebruiken de GEMMA Softwarecatalogus bij ICT-vervangings- of investeringsvraagstukken. Zij vergelijken hun ingevoerde applicatielandschap en koppelingen met anderen en zoeken contact met vergelijkbare gemeenten.

GIBIT

GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox. Deze uniforme voorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. De GIBIT-Toolbox levert hiervoor de basis. Op 14 mei 2021 zijn gemeenten via de ledenbrief Vernieuwde Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT Toolbox (GIBIT) geïnformeerd over het belang en de inhoud van de GIBIT.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 02:01.