Softwarecatalogus AMEFF export gemeente


Deze view documenteert de ArchiMate export voor gemeenten die de Softwarecatalogus genereert. Alle elementen en relaties die het exportbestand bevat worden in deze view getoond. Onder de view vind u tabellen met de definities en eigenschappen van de objecten en de definities en eigenschappen van de relaties.


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen Een buitengemeentelijk dienst die (indirect) gebruik maakt van een buitengemeentelijk component. (BusinessService) Buitengemeentelijke dienst (Betrouwbare gegevensuitwisseling) De sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Buitengemeentelijk component (MijnOverheid, ) Een buitengemeentelijk koppelvlak is een applicatieservice van een buitengemeentelijk component waar een gemeente op aansluit. (ApplicationService) Buitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e- Facturen) ArchiMateNote Softwarecatalogus AMEFF export gemeente Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor gemeentelijke taken. Alleen leveranciers die het convenant met VNG/KING ondertekend hebben, mogen hun gegevens in de Softwarecatalogus zetten. (BusinessActor) Leverancier (Microsoft) Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is de onderste laag uit het politieke bestuursstructuur. (BusinessActor) Gemeente Een samenwerking (of samenwerkingverband) is een juridische vorm waarin gemeenten vastleggen welke specifiek omschreven taken en bevoegdheden aan de samenwerking worden gedelegeerd. (BusinessCollaboration) Samenwerking De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een pakket. Van iedere pakketversie wordt door de leverancier geregistreerd voor welke referentiecomponenten de versie geschikt is en wat de ondersteunde functionaliteit en standaarden zijn. De gemeente registreert voor welke referentiecomponenten en functionaliteit het pakket gebruikt wordt. (ApplicationComponent) Pakketversie (Excel versie 2017) Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar; (ApplicationComponent) Pakket (Excel) ArchiMateNote GEMMA standaardenlijst Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie. In de GEMMA wordt vastgelegd welke standaardversies aanbevolen of verplicht zijn bij een bepaalde referentiecomponent (Constraint) Standaardversie (TMLO 1.1) Een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard (TMLO) Indeling van standaarden voor de bouwbaarheid en testbaarheid van een koppeling (Grouping) Gradatiesgroep (Eindproduct, ..) ArchiMateNote GEMMA De doorsnede van de verzameling generieke functionaliteit van domein en doelgroep (ApplicationFunction) Domein en doelgroep [[Definitie referentiecomponent]]: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Tussen haakjes getoond een voorbeeld van een referentiecomponent, de [[Zaakafhandelcomponent]] De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is vervolgens: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomponent (Zaakafhandelcomponent) Sub applicatiefuncties gegroepeerd door applicatiefunctie. (ApplicationFunction) Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling) De doelgroep is een ordening van de generieke gemeentelijke applicatiefuncties. (Grouping) Doelgroep (Inwoners en ondernemers, gemeente) De lagen van het bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subfuncties. Wordt alleen getoond in de domeinarchitecturen. (BusinessFunction) Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering) Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domein (Sociaal domein, Bestuur en veiligheid, ..) De bedrijfsfuncties, detailniveau dat getoond wordt in het bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie (Vordering sociaal, Informering) Applicatiefunctie met onderscheidende functionaliteit, getoond in de informatiearchitectuur views. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie (Beheren zaken) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subsubfuncties. (BusinessFunction) SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie) Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal) RealizationRelationship ServingRelationship Een samenwerking groepeert één of meerdere deelnemende gemeenten. (AggregationRelationship) Deelnemer Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketversie in het gemeentelijk pakketoverzicht (FlowRelationship) binnengemeentelijke koppeling Deze view documenteert de ArchiMate export voor gemeenten die de Softwarecatalogus genereert. Alle geexporteerde elementen en relaties worden in deze view getoond. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een door de samenwerking beheerd en /of gebruikt pakket (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een door de samenwerking beheerd en/of gebruikt pakket. Samenwerking heeft geen pakketversie geregistreerd. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een door de gemeente beheerd en/of gebruikt pakket. Gemeente heeft geen pakketversie geregistreerd. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een pakket heeft één of meerdere pakketversies (AggregationRelationship) heeft versie Een pakket wordt geleverd door één leverancier (AssociationRelationship) Levert AggregationRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Voorgeschre- ven standaard Een pakketversie ondersteunt één of meerdere standaarversie. Een pakketversie is compliant, indien de leverancier d.m.v. het uploaden van een testrapport aantoond aan de standaard te voldoen. (RealizationRelationship) Ondersteunt standaardver- sie Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen een gemeentelijke pakketversie en een buitengemeentelijke component (FlowRelationship) buitengemeentelijke koppeling De door de gemeente geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor het pakket of de pakketversie gebruikt wordt. (SpecializationRelationship) Wordt gebruikt voor ServingRelationship Met de relatie worden de voor een referentiecomponent verplichte of aanbevolen standaarden aangewezen. (RealizationRelationship) Aanbevolen of verplichte standaard De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) Wordt gebruikt voor De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) Wordt gebruikt voor AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 13-01-2021 16:14:14 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 13-01-2021 16:14:14 CETDefinitie en eigenschappen van de objecten

Element Beschrijving Toelichting Elementtype
Applicatiefunctie (Beheren zaken) Applicatiefunctie met onderscheidende functionaliteit, getoond in de informatiearchitectuur views.Applicatiefunctie wordt door minimaal één (sub)(sub)bedrijfsfunctie gebruikt.

Een referentiecomponent kan zijn toegekent aan meerdere applicatiefuncties. Een applicatiefunctie heeft in principe 1 referentiecomponent, maar meer kan.


Eigenchappen van applicatiefunctie

 • GEMMA type =niet gevuld
 • Documentatie - Definitie van de applicatiefunctie
 • Naam - Naam van de applicatiefunctie
 • Object ID - Unieke sleutel van applicatiefunctie , GUID overgenomen uit KING architectuurtool
ApplicationFunction
Bedrijfsfunctie (Vordering sociaal, Informering) De bedrijfsfuncties, detailniveau dat getoond wordt in het bedrijfsfunctiemodelEigenchappen van bedrijfsfunctie
 • GEMMA type ='Bedrijfsfunctie'
 • Documentatie - Definitie van de bedrijfsfunctie
 • Naam - Naam van de bedrijfsfunctie
 • Object ID - Unieke sleutel van bedrijfsfunctie, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
BusinessFunction
Buitengemeentelijk component (MijnOverheid, ) De sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven.Eigenschappen van een buitengemeentelijke component
 • GEMMA type='buitengemeentelijke component'
 • Naam - Naam van de buitengemeentelijke component
 • Documentatie - definitie van de buitengemeentelijke component
 • Object ID - Unieke sleutel van buitengemeentelijke component, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
ApplicationComponent
Buitengemeentelijke dienst (Betrouwbare gegevensuitwisseling) Een buitengemeentelijk dienst die (indirect) gebruik maakt van een buitengemeentelijk component.Eigenschappen van een buitengemeentelijke dienst
 • Naam - Naam van de buitengemeentelijke dienst
 • Documentatie - definitie van de buitengemeentelijke dienst
 • Object ID - Unieke sleutel van buitengemeentelijke dienst, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
 • GEMMA type = 'Buitengemeentelijke dienst'
BusinessService
Buitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e-Facturen) Een buitengemeentelijk koppelvlak is een applicatieservice van een buitengemeentelijk component waar een gemeente op aansluit.Eigenschappen van een buitengemeentelijke service
 • GEMMA type = 'Buitengemeentelijke service'
 • Naam - Naam van de buitengemeentelijke service
 • Documentatie - definitie van de buitengemeentelijke service
 • Object ID - Unieke sleutel van buitengemeentelijke service, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
ApplicationService
Doelgroep (Inwoners en ondernemers, gemeente) De doelgroep is een ordening van de generieke gemeentelijke applicatiefuncties.Eigenchappen van een doelgroep
 • GEMMA type ='Groep'
 • GEMMA subtype ='Doelgroep'
Grouping
Domein (Sociaal domein, Bestuur en veiligheid, ..) Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruiktEigenchappen van domein
 • GEMMA type ='Groep'
 • GEMMA subtype ='Domein'
Grouping
Domein en doelgroep De doorsnede van de verzameling generieke functionaliteit van domein en doelgroepApplicationFunction
Gemeente Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is de onderste laag uit het politieke bestuursstructuur.Eigenschappen van een gemeente
 • GEMMA type='Gemeente'
 • Object ID - Unieke sleutel van een gemeente; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
 • CBS code - Unieke gemeente code toegekend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met het CBS.
BusinessActor
Gradatiesgroep (Eindproduct, ..) Indeling van standaarden voor de bouwbaarheid en testbaarheid van een koppelingStandaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om de specificatie te completeren om tot een werkende koppeling te komen.


Eigenschappen van een gradatie

 • GEMMA type='Groep'
 • GEMMA subtype='Gradaties'
 • Documentatie - Korte omschrijving van de gradatie
 • Naam - Indeling van standaarden voor de bouwbaarheid en testbaarheid van een koppeling op basis van de specificatie
 • Object ID - Unieke sleutel van gradaties, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
Grouping
Hoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering) De lagen van het bedrijfsfunctiemodelEigenchappen van Sub bedrijfsfunctie zijn gelijk aan die van de bedrijfsfunctie, met als verschil:
 • GEMMA type ='Bedrijfsfunctie laag'
BusinessFunction
Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal) Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoeringEigenchappen van Sub bedrijfsfunctie zijn gelijk aan die van de bedrijfsfunctie, met als verschil:
 • GEMMA type =Bedrijfsfunctie domein'
BusinessFunction
Leverancier (Microsoft) Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor gemeentelijke taken. Alleen leveranciers die het convenant met VNG/KING ondertekend hebben, mogen hun gegevens in de Softwarecatalogus zetten.De AMEFF export bevat de leveranciers van de door de gemeente gebruikte pakketten;

Eigenschappen van een leverancier

 • GEMMA type='Leverancier'
 • Object ID - Unieke sleutel van een leveranciers; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
 • URL - Website van de leverancier
BusinessActor
Pakket (Excel) Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar;Eigenschappen van een pakket die aan de AMEFF export worden meegegeven:
 • GEMMA type='Pakket'
 • Documentatie - Beschrijving van een pakket
 • Naam - Naam van het pakket
 • Object ID - Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
 • URL - Pagina op de website van de leverancier met meer gegevens over het pakket


Extra gegevens pakket over registratie pakket door leverancier

 • Mutatiedatum pakket- Datum pakket toegevoegd of gewijzigd in productportfolio leverancier (formaat DD-MM-YY)
ApplicationComponent
Pakketversie (Excel versie 2017) De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een pakket. Van iedere pakketversie wordt door de leverancier geregistreerd voor welke referentiecomponenten de versie geschikt is en wat de ondersteunde functionaliteit en standaarden zijn. De gemeente registreert voor welke referentiecomponenten en functionaliteit het pakket gebruikt wordt.Een pakketversie bevat in de AMEFF export de volgende eigenschappen in zowel de export van een gemeente als van een leverancier.


Algemene eigenschappen van een pakketversie

 • GEMMA type='Pakketversie'
 • Documentatie - Korte toelichting op deze versie van het pakket
 • Naam - Naam van het pakket met versieaanduiding
 • Versie-aanduiding - Versieaanduiding van het pakket
 • Object ID - Unieke sleutel van een pakketversie; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus


In de AMEFF export voor een leverancier worden van een pakketversie tevens de volgende eigenschappen meegegeven:

 • Pakketversie Status - lifecycle pakketversie zoals aangegeven door leverancier
  • in ontwikkeling
  • in test
  • distributie
  • einde ondersteuning
 • Start ontwikkeling
 • Start test
 • Start distributie
 • Ondersteunde technologie - Opsomming ondersteunde technologie, komma gescheiden


In de AMEFF export voor een gemeente/samenwerking worden van een pakketversie de volgende eigenschappen meegegeven:

 • Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie.
 • Gebruik status - Lifecycle status van een door een gemeente geregistreerde pakketversie
  • Gepland
  • In productie
  • Uit te faseren
  • Uitgefaseerd
 • Gebruik datum - Datum waarop de gebruik status van een pakket of in gaat of in is gegaan
 • Gebruik mutatiedatum - Datum laatste wijziging gebruiksgegevens pakket(versie)
ApplicationComponent
Referentiecomponent (Zaakafhandelcomponent) Definitie referentiecomponent: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent.

Tussen haakjes getoond een voorbeeld van een referentiecomponent, de Zaakafhandelcomponent

De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is vervolgens: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.
In de Softwarecatalogus wordt de referentiecomponent gebruikt als de verbinding tussen softwareaanbod leveranciers en softwaregebruik gemeenten. Een softwarepakket kan functionaliteit bieden voor één of meerdere referentiecomponenten, daarmee krijgt u een globaal beeld van de functionaliteit.


Eigenschappen van een referentiecomponent

 • GEMMA type='Referentiecomponent'
 • Documentatie - Korte beschrijving van de referentiecomponent
 • Naam - Naam van de referentiecomponent
 • Object ID - Unieke sleutel van referentiecomponent, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
ApplicationComponent
Samenwerking Een samenwerking (of samenwerkingverband) is een juridische vorm waarin gemeenten vastleggen welke specifiek omschreven taken en bevoegdheden aan de samenwerking worden gedelegeerd.Eigenchappen van een samenwerking
 • GEMMA type ='Samenwerking'
 • Object ID - Unieke sleutel van samenwerkingsverband, GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
 • Type - Gekozen vorm van samenwerking
  • Ambtelijke fusie
  • Belastingsamenwerking
  • Gemeentelijke herindeling
  • GR (gemeenschappelijk regeling)
  • ICT (ICT samenwerking/shared service centrum)
  • Intergemeentelijke Sociale Dienst
  • Omgevingsdienst
  • Uitvoeringsdienst
  • Sociaal Domein samenwerking
BusinessCollaboration
Standaard (TMLO) Een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.GEMMA kent diverse architectuurproducten waaraan het predikaat 'standaard' is toegekend


Eigenschappen van een standaard

 • GEMMA type='Standaard'
 • Documentatie - Korte beschrijving van de standaard
 • Naam - Naam van de standaard
 • Object ID - Unieke sleutel van standaard, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
 • URL - Website met meer informatie over de standaard
 • Afkorting - Afgekorte aanduiding voor de naam van de standaard
 • Beheerder - Organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard
 • Compliancy - Compliancy instrument waarmee kan worden aangetoond dat een pakket de standaard correct heeft implementeerd
 • Compliancy URL - Website met meer informatie over het compliancy instrument
 • Grondslag - is het gebruik van de standaard verplicht op basis van wettelijke gebruik van een voorziening of de Pas-toe-of-leg-uit lijst
Constraint
Standaardversie (TMLO 1.1) Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie. In de GEMMA wordt vastgelegd welke standaardversies aanbevolen of verplicht zijn bij een bepaalde referentiecomponentEigenschappen van een standaarversie
 • GEMMA type='Standaardversie'
 • Naam - Naam van de standaardversie
 • Documentatie - Korte toelichting op de versie van de standaard
 • Object ID - Unieke sleutel van standaardversie, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
 • Versieaanduiding - De versieaanduiding van de standaardversie
 • Status - Aanduiding of de standaardversie in gebruik is of bijvoorbeeld nog in ontwikkeling
  • Einde ondersteuning
  • In gebruik
  • In ontwikkeling
  • Teruggetrokken
Constraint
Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling) Sub applicatiefuncties gegroepeerd door applicatiefunctie.Eigenchappen van Sub applicatiefunctie zijn gelijk aan die van de applicatiefunctieApplicationFunction
Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subfuncties. Wordt alleen getoond in de domeinarchitecturen.Eigenchappen van Sub bedrijfsfunctie zijn gelijk aan die van de bedrijfsfunctie, met als verschil:
 • GEMMA type = niet gevuld
BusinessFunction
SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subsubfuncties.Eigenchappen van SubSub bedrijfsfunctie zijn gelijk aan die van de bedrijfsfunctie, met als verschil:
 • GEMMA type = niet gevuld
BusinessFunctionDefinitie en eigenschappen van de relaties

Van Relatie Naar Beschrijving Toelichting Elementtype
Referentiecomponent (Zaakafhandelcomponent) Aanbevolen of verplichte standaard Standaard (TMLO) Met de relatie worden de voor een referentiecomponent verplichte of aanbevolen standaarden aangewezen.Met deze relatie word vastgelegd wanneer - voor welke referentiecomponent - een standaard verplicht of aanbevolen is. Van de verplichte standaard wordt een pakket geacht de in gebruik zijnde standaardversie(s) te ondersteunen.

Eigenschappen van de relatie 'aanbevolen of verplichte standaard'

 • Verbindingsrol = 'Aanbevolen' of 'Verplicht'
 • Object ID - Unieke sleutel van standaardversie, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
RealizationRelationship
Samenwerking Deelnemer Gemeente Een samenwerking groepeert één of meerdere deelnemende gemeenten.Dit wordt door KING geregistreerd bij het aanmaken van een nieuwe samenwerkingAggregationRelationship
Pakketversie (Excel versie 2017) Gebruikt / beheert Samenwerking Een door de samenwerking beheerd en /of gebruikt pakketEigenschappen van de relatie
 • Object ID - Unieke sleutel van de relatie; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
 • gebruikt / beheerd
  • gebruikt - pakketversie wordt door de samenwerking beheerd en gebruikt
  • beheerd - pakketversie wordt door samenwerking beheerd
AssociationRelationship
Gemeente Gebruikt / beheert Pakketversie (Excel versie 2017) Deze view documenteert de ArchiMate export voor gemeenten die de Softwarecatalogus genereert. Alle geexporteerde elementen en relaties worden in deze view getoond.Eigenschappen van de relatie
 • Object ID - Unieke sleutel van de relatie; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
 • gebruikt / beheerd
  • gebruikt - pakketversie wordt beheerd door de een samenwerking. De deelnemende gemeente gebruikt het pakket
  • beheerd - pakketversie wordt door gemeente beheerd en gebruikt.
AssociationRelationship
Samenwerking Gebruikt / beheert Pakket (Excel) Een door de samenwerking beheerd en/of gebruikt pakket. Samenwerking heeft geen pakketversie geregistreerd.AssociationRelationship
Gemeente Gebruikt / beheert Pakket (Excel) Een door de gemeente beheerd en/of gebruikt pakket. Gemeente heeft geen pakketversie geregistreerd.AssociationRelationship
Standaardversie (TMLO 1.1) Id-26135 Standaard (TMLO) SpecializationRelationship
Bedrijfsfunctie (Vordering sociaal, Informering) Id-26219 Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering) AggregationRelationship
Hoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering) Id-26222 Bedrijfsfunctie (Vordering sociaal, Informering) AggregationRelationship
Hoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering) Id-26235 Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal) AggregationRelationship
Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering) Id-26237 SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie) AggregationRelationship
Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal) Id-26239 Bedrijfsfunctie (Vordering sociaal, Informering) AggregationRelationship
Applicatiefunctie (Beheren zaken) Id-26324 Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling) AggregationRelationship
Referentiecomponent (Zaakafhandelcomponent) Id-26326 Applicatiefunctie (Beheren zaken) AssignmentRelationship
Referentiecomponent (Zaakafhandelcomponent) Id-26328 Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling) AssignmentRelationship
Buitengemeentelijk component (MijnOverheid, ) Id-26331 Buitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e-Facturen) RealizationRelationship
Domein (Sociaal domein, Bestuur en veiligheid, ..) Id-26694 Hoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering) AggregationRelationship
Gradatiesgroep (Eindproduct, ..) Id-26707 Standaard (TMLO) AggregationRelationship
Buitengemeentelijk component (MijnOverheid, ) Id-26716 Buitengemeentelijke dienst (Betrouwbare gegevensuitwisseling) ServingRelationship
Applicatiefunctie (Beheren zaken) Id-26724 Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering) ServingRelationship
Buitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e-Facturen) Id-26729 Referentiecomponent (Zaakafhandelcomponent) ServingRelationship
Applicatiefunctie (Beheren zaken) Id-26746 Bedrijfsfunctie (Vordering sociaal, Informering) ServingRelationship
Applicatiefunctie (Beheren zaken) Id-26749 SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie) ServingRelationship
Domein (Sociaal domein, Bestuur en veiligheid, ..) Id-26756 Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal) AggregationRelationship
Domein (Sociaal domein, Bestuur en veiligheid, ..) Id-26758 Domein en doelgroep AggregationRelationship
Doelgroep (Inwoners en ondernemers, gemeente) Id-26760 Domein en doelgroep AggregationRelationship
Domein en doelgroep Id-26762 Applicatiefunctie (Beheren zaken) AggregationRelationship
Leverancier (Microsoft) Levert Pakket (Excel) Een pakket wordt geleverd door één leverancierAssociationRelationship
Pakketversie (Excel versie 2017) Ondersteunt standaardversie Standaardversie (TMLO 1.1) Een pakketversie ondersteunt één of meerdere standaarversie. Een pakketversie is compliant, indien de leverancier d.m.v. het uploaden van een testrapport aantoond aan de standaard te voldoen.Eigenschappen bij relatie Ondersteunt (Pakketversie - Standaardversie)
 • Compliancy testrapport (j/n)
 • Testrapport URL - URL naar testrapport in Softwarecatalogus of door leverancier beheerde website
RealizationRelationship
Buitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e-Facturen) Voorgeschreven standaard Standaard (TMLO) RealizationRelationship
Pakketversie (Excel versie 2017) Wordt gebruikt voor Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling) De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt.AssignmentRelationship
Pakketversie (Excel versie 2017) Wordt gebruikt voor Applicatiefunctie (Beheren zaken) De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt.AssignmentRelationship
Pakketversie (Excel versie 2017) Wordt gebruikt voor Referentiecomponent (Zaakafhandelcomponent) De door de gemeente geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor het pakket of de pakketversie gebruikt wordt.SpecializationRelationship
Pakketversie (Excel versie 2017) binnengemeentelijke koppeling Pakketversie (Excel versie 2017) Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketversie in het gemeentelijk pakketoverzichtEen koppeling in de softwarecatalogus heeft relaties met de intermediair (een aangeschaft pakket) en de geïmplementeerde standaard. Deze relaties worden als eigenschappen aan de flow meegegeven en zijn daarmee niet meer gerelateerd aan echte objecten.


Eigenschappen van een koppeling

 • GEMMA type = 'Koppeling'
 • GEMMA subtype = 'Binnengemeentelijk'
 • Documentatie - Vrij tekstveld waarin gemeente een toelichting kan geven op de koppeling
 • Naam - Label van de koppeling
 • Object ID - Unieke sleutel van een door een gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketten, overgenomen uit de Softwarecatalogus
 • Datum - Datum waarop de koppeling status in gaat of in is gegaan
 • Intermediair - Naam van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd
 • Intermediair ID - GUID van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd
 • Richting - Richting van de gegevensuitwisseling; Links, rechts, beide (resp. left_to_right, right_to_left, bidirection)
 • Type - Is de koppeling gebaseerd op een standaard, maatwerk of is dit onbekend (resp norm, custom, unknown)
 • Standaardversie - Standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is
 • Standaardversie ID - GUID van de standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is
 • Status - Lifecycle status van de koppeling; In ontwikkeling; distributie; einde ondersteuning
 • Transportprotocol - Transportprotocol waarmee de koppeling geïmplementeerd is. Waardenlijst:
  • Message Queue
  • Webservices
  • Upload naar portaal
  • Digikoppeling-WUS
  • Digikoppeling-grote-berichten
  • Digikoppeling-ebMS
  • Database koppeling
  • Bestandsoverdracht
FlowRelationship
Pakketversie (Excel versie 2017) buitengemeentelijke koppeling Buitengemeentelijk component (MijnOverheid, ) Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen een gemeentelijke pakketversie en een buitengemeentelijke componentIn de softwarecatalogus wordt een buitengemeentelijke koppeling geregistreerd als een relatie tussen een binnengemeentelijk heeft pakket en een buitengemeentelijke component (een landelijke voorziening). De gemeente geeft aan of de koppeling gerealiseerd is met een intermediair (een aangeschaft pakket) en of de gegevensuitwisseling gebaseerd is op een koppelvlakstandaard.

In de export kent de koppeling de volgende eigenschappen

 • GEMMA type = 'Koppeling'
 • GEMMA subtype = 'Buitengemeentelijk'
 • Documentatie - Vrij tekstveld waarin gemeente een toelichting kan geven op de koppeling
 • Naam - Label van de koppeling
 • Object ID - Unieke sleutel van een door een gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketten, overgenomen uit de Softwarecatalogus
 • Datum - Datum waarop de koppeling status in gaat of in is gegaan
 • Intermediair - Naam van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd
 • Intermediair ID - GUID van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd
 • Richting - Richting van de gegevensuitwisseling; Links, rechts, beide (resp. left_to_right, right_to_left, bidirection)
 • Type - Is de koppeling gebaseerd op een standaard, maatwerk of is dit onbekend (resp norm, custom, unknown)
 • Standaardversie - Standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is
 • Standaardversie ID - GUID van de standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is
 • Status - Lifecycle status van de koppeling; In ontwikkeling; distributie; einde ondersteuning
 • Transportprotocol - Transportprotocol waarmee de koppeling geïmplementeerd is. Waardenlijst:
  • Message Queue
  • Webservices
  • Upload naar portaal
  • Digikoppeling-WUS
  • Digikoppeling-grote-berichten
  • Digikoppeling-ebMS
  • Database koppeling
  • Bestandsoverdracht
FlowRelationship
Pakket (Excel) heeft versie Pakketversie (Excel versie 2017) Een pakket heeft één of meerdere pakketversiesAggregationRelationship