Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Softwarecatalogus AMEFF export gemeente

Laatst bewerkt: 13 juli 2021, 14:01:02

Deze view documenteert de ArchiMate export voor gemeenten die de Softwarecatalogus genereert. Alle elementen en relaties die het exportbestand bevat worden in deze view getoond. Onder de view vind u tabellen met de en de .


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen Een buitengemeentelijk dienst die (indirect) gebruik maakt van een buitengemeentelijk component. (BusinessService) Buitengemeentelijke dienst (Betrouwbare gegevensuitwisseling) De sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Buitengemeentelijk component (MijnOverheid berichtenbox) Een buitengemeentelijk koppelvlak is een applicatieservice van een buitengemeentelijk component waar een gemeente op aansluit. (ApplicationService) Buitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e-Facturen) ArchiMateNote Softwarecatalogus AMEFF export gemeente Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor gemeentelijke taken. Alleen leveranciers die het convenant met VNG/KING ondertekend hebben, mogen hun gegevens in de Softwarecatalogus zetten. (BusinessActor) Leverancier (Visma Roxit) Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is de onderste laag uit het politieke bestuursstructuur. (BusinessActor) Gemeente Een samenwerking (of samenwerkingverband) is een juridische vorm waarin gemeenten vastleggen welke specifiek omschreven taken en bevoegdheden aan de samenwerking worden gedelegeerd. (BusinessCollaboration) Samenwerking De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een pakket. Van iedere pakketversie wordt door de leverancier geregistreerd voor welke referentiecomponenten de versie geschikt is en wat de ondersteunde functionaliteit en standaarden zijn. De gemeente registreert voor welke referentiecomponenten en functionaliteit het pakket gebruikt wordt. (ApplicationComponent) Pakketversie (Squit 20/20 VTH) Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar; (ApplicationComponent) Pakket (Excel) ArchiMateNote GEMMA standaardenlijst Indeling van standaarden voor de bouwbaarheid en testbaarheid van een koppeling (Grouping) Gradatiesgroep (Eindproduct, ..) Een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard (Zaak- en documentservices, ..) Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie. In de GEMMA wordt vastgelegd welke standaardversies aanbevolen of verplicht zijn bij een bepaalde referentiecomponent (Constraint) Standaardversie (TMLO 1.1) ArchiMateNote GEMMA De doorsnede van de verzameling generieke functionaliteit van domein en doelgroep (ApplicationFunction) Domein en doelgroep Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domein (ruimtelijk domein, ..) Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). De bedrijfsfuncties, detailniveau dat getoond wordt in het bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie (Producten- en dienstenrealisatie RD) Applicatiefunctie met onderscheidende functionaliteit, getoond in de informatiearchitectuur views. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie (Beheren van omgevingsvergunningen) De doelgroep is een ordening van de gemeentelijke applicatiefuncties. (Grouping) Doelgroep (gemeente, ..) Sub applicatiefuncties gegroepeerd door applicatiefunctie. (ApplicationFunction) Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling) [[Definitie referentiecomponent]]: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Tussen haakjes getoond een voorbeeld van een referentiecomponent, de [[Zaakafhandelcomponent]] De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is vervolgens: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomponent (VTH- component) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subsubfuncties. (BusinessFunction) SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subfuncties. Wordt alleen getoond in de domeinarchitecturen. (BusinessFunction) Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering) Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal) De lagen van het bedrijfsfunctiemodel (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering) RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship Gebruikte standaard ServingRelationship Een pakket wordt geleverd door één leverancier (AssociationRelationship) Levert Deze view documenteert de ArchiMate export voor gemeenten die de Softwarecatalogus genereert. Alle geexporteerde elementen en relaties worden in deze view getoond. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een door de gemeente beheerd en/of gebruikt pakket. Gemeente heeft geen pakketversie geregistreerd. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een samenwerking groepeert één of meerdere deelnemende gemeenten. (AggregationRelationship) Deelnemer Een door de samenwerking beheerd en/of gebruikt pakket. Samenwerking heeft geen pakketversie geregistreerd. (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketversie in het gemeentelijk pakketoverzicht (FlowRelationship) binnengemeentelijke koppeling Een door de samenwerking beheerd en /of gebruikt pakket (AssociationRelationship) Gebruikt / beheert Een pakketversie ondersteunt één of meerdere standaarversie. Een pakketversie is compliant, indien de leverancier d.m.v. het uploaden van een testrapport aantoond aan de standaard te voldoen. (RealizationRelationship) Ondersteunt standaardversi- e Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen een gemeentelijke pakketversie en een buitengemeentelijke component (FlowRelationship) buitengemeent- elijke koppeling De door de gemeente geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor het pakket of de pakketversie gebruikt wordt. (SpecializationRelationship) Wordt gebruikt voor De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) Wordt gebruikt voor De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) Wordt gebruikt voor Een pakket heeft één of meerdere pakketversies (AggregationRelationship) heeft versie AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Met de relatie worden de voor een referentiecomponent verplichte of aanbevolen standaarden aangewezen. (RealizationRelationship) Verplicht/Aanbevolen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 22-04-2021 13:46:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2021 13:46:00 CEST


Definitie en eigenschappen van de objecten

Element Beschrijving ToelichtingElementtype
Applicatiefunctie (Beheren van omgevingsvergunningen) Applicatiefunctie met onderscheidende functionaliteit, getoond in de informatiearchitectuur views.
  Applicatiefunctie wordt door minimaal één (sub)(sub)bedrijfsfunctie gebruikt. Een referentiecomponent kan zijn toegekent aan meerdere applicatiefuncties. Een applicatiefunctie heeft in principe 1 referentiecomponent, maar meer kan. Eigenchappen van applicatiefunctie
 • GEMMA type =niet gevuld
 • Documentatie - Definitie van de applicatiefunctie
 • Naam - Naam van de applicatiefunctie
 • Object ID - Unieke sleutel van applicatiefunctie , GUID overgenomen uit KING architectuurtool
ApplicationFunction
Bedrijfsfunctie (Producten- en dienstenrealisatie RD) Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). De bedrijfsfuncties, detailniveau dat getoond wordt in het bedrijfsfunctiemodel
  Eigenchappen van bedrijfsfunctie
 • GEMMA type ='Bedrijfsfunctie'
 • Documentatie - Definitie van de bedrijfsfunctie
 • Naam - Naam van de bedrijfsfunctie
 • Object ID - Unieke sleutel van bedrijfsfunctie, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
BusinessFunction
Buitengemeentelijk component (MijnOverheid berichtenbox) De sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven.
  Eigenschappen van een buitengemeentelijke component
 • GEMMA type='buitengemeentelijke component'
 • Naam - Naam van de buitengemeentelijke component
 • Documentatie - definitie van de buitengemeentelijke component
 • Object ID - Unieke sleutel van buitengemeentelijke component, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
ApplicationComponent
Buitengemeentelijke dienst (Betrouwbare gegevensuitwisseling) Een buitengemeentelijk dienst die (indirect) gebruik maakt van een buitengemeentelijk component.
  Eigenschappen van een buitengemeentelijke dienst
 • Naam - Naam van de buitengemeentelijke dienst
 • Documentatie - definitie van de buitengemeentelijke dienst
 • Object ID - Unieke sleutel van buitengemeentelijke dienst, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
 • GEMMA type = 'Buitengemeentelijke dienst'
BusinessService
Buitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e-Facturen) Een buitengemeentelijk koppelvlak is een applicatieservice van een buitengemeentelijk component waar een gemeente op aansluit.
  Eigenschappen van een buitengemeentelijke service
 • GEMMA type = 'Buitengemeentelijke service'
 • Naam - Naam van de buitengemeentelijke service
 • Documentatie - definitie van de buitengemeentelijke service
 • Object ID - Unieke sleutel van buitengemeentelijke service, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
ApplicationService
Doelgroep (gemeente, ..) De doelgroep is een ordening van de gemeentelijke applicatiefuncties.
  Eigenchappen van een doelgroep
 • GEMMA type ='Groep'
 • GEMMA subtype ='Doelgroep'
Grouping
Domein (ruimtelijk domein, ..) Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt
  Eigenchappen van domein
 • GEMMA type ='Groep'
 • GEMMA subtype ='Domein'
Grouping
Domein en doelgroep De doorsnede van de verzameling generieke functionaliteit van domein en doelgroep
  ApplicationFunction
  Gemeente Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is de onderste laag uit het politieke bestuursstructuur.
   Eigenschappen van een gemeente
  • GEMMA type='Gemeente'
  • Object ID - Unieke sleutel van een gemeente; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
  • CBS code - Unieke gemeente code toegekend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met het CBS.
  BusinessActor
  Gradatiesgroep (Eindproduct, ..) Indeling van standaarden voor de bouwbaarheid en testbaarheid van een koppeling
   Standaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om de specificatie te completeren om tot een werkende koppeling te komen. Eigenschappen van een gradatie
  • GEMMA type='Groep'
  • GEMMA subtype='Gradaties'
  • Documentatie - Korte omschrijving van de gradatie
  • Naam - Indeling van standaarden voor de bouwbaarheid en testbaarheid van een koppeling op basis van de specificatie
  • Object ID - Unieke sleutel van gradaties, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
  Grouping
  Hoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering) De lagen van het bedrijfsfunctiemodel
   Eigenchappen van Sub bedrijfsfunctie zijn gelijk aan die van de bedrijfsfunctie, met als verschil:
  • GEMMA type ='Bedrijfsfunctie laag'
  BusinessFunction
  Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal) Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering
   Eigenchappen van Sub bedrijfsfunctie zijn gelijk aan die van de bedrijfsfunctie, met als verschil:
  • GEMMA type =Bedrijfsfunctie domein'
  BusinessFunction
  Leverancier (Visma Roxit) Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor gemeentelijke taken. Alleen leveranciers die het convenant met VNG/KING ondertekend hebben, mogen hun gegevens in de Softwarecatalogus zetten.
   De AMEFF export bevat de leveranciers van de door de gemeente gebruikte pakketten; Eigenschappen van een leverancier
  • GEMMA type='Leverancier'
  • Object ID - Unieke sleutel van een leveranciers; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
  • URL - Website van de leverancier
  BusinessActor
  Pakket (Excel) Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar;
   Eigenschappen van een pakket die aan de AMEFF export worden meegegeven:
  • GEMMA type='Pakket'
  • Documentatie - Beschrijving van een pakket
  • Naam - Naam van het pakket
  • Object ID - Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
  • URL - Pagina op de website van de leverancier met meer gegevens over het pakket Extra gegevens pakket over registratie pakket door leverancier
  • Mutatiedatum pakket- Datum pakket toegevoegd of gewijzigd in productportfolio leverancier (formaat DD-MM-YY)
  ApplicationComponent
  Pakketversie (Squit 20/20 VTH) De opeenvolgende fasen in de ontwikkeling van een pakket. Van iedere pakketversie wordt door de leverancier geregistreerd voor welke referentiecomponenten de versie geschikt is en wat de ondersteunde functionaliteit en standaarden zijn. De gemeente registreert voor welke referentiecomponenten en functionaliteit het pakket gebruikt wordt.
   Een pakketversie bevat in de AMEFF export de volgende eigenschappen in zowel de export van een gemeente als van een leverancier. Algemene eigenschappen van een pakketversie
  • GEMMA type='Pakketversie'
  • Documentatie - Korte toelichting op deze versie van het pakket
  • Naam - Naam van het pakket met versieaanduiding
  • Versie-aanduiding - Versieaanduiding van het pakket
  • Object ID - Unieke sleutel van een pakketversie; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus In de AMEFF export voor een leverancier worden van een pakketversie tevens de volgende eigenschappen meegegeven:
  • Pakketversie Status - lifecycle pakketversie zoals aangegeven door leverancier
   - in ontwikkeling
   - in test
   - distributie
   - einde ondersteuning
  • Start ontwikkeling
  • Start test
  • Start distributie
  • Ondersteunde technologie - Opsomming ondersteunde technologie, komma gescheiden In de AMEFF export voor een gemeente/samenwerking worden van een pakketversie de volgende eigenschappen meegegeven:
  • Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie.
  • Gebruik status - Lifecycle status van een door een gemeente geregistreerde pakketversie
   - Gepland
   - In productie
   - Uit te faseren
   - Uitgefaseerd
  • Gebruik datum - Datum waarop de gebruik status van een pakket of in gaat of in is gegaan
  • Gebruik mutatiedatum - Datum laatste wijziging gebruiksgegevens pakket(versie)
  ApplicationComponent
  Referentiecomponent (VTH-component) Definitie referentiecomponent: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent.

  Tussen haakjes getoond een voorbeeld van een referentiecomponent, de Zaakafhandelcomponent

  De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is vervolgens: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.
   In de Softwarecatalogus wordt de referentiecomponent gebruikt als de verbinding tussen softwareaanbod leveranciers en softwaregebruik gemeenten. Een softwarepakket kan functionaliteit bieden voor één of meerdere referentiecomponenten, daarmee krijgt u een globaal beeld van de functionaliteit. Eigenschappen van een referentiecomponent
  • GEMMA type='Referentiecomponent'
  • Documentatie - Korte beschrijving van de referentiecomponent
  • Naam - Naam van de referentiecomponent
  • Object ID - Unieke sleutel van referentiecomponent, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
  ApplicationComponent
  Samenwerking Een samenwerking (of samenwerkingverband) is een juridische vorm waarin gemeenten vastleggen welke specifiek omschreven taken en bevoegdheden aan de samenwerking worden gedelegeerd.
   Eigenchappen van een samenwerking
  • GEMMA type ='Samenwerking'
  • Object ID - Unieke sleutel van samenwerkingsverband, GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
  • Type - Gekozen vorm van samenwerking
   - Ambtelijke fusie
   - Belastingsamenwerking
   - Gemeentelijke herindeling
   - GR (gemeenschappelijk regeling)
   - ICT (ICT samenwerking/shared service centrum)
   - Intergemeentelijke Sociale Dienst
   - Omgevingsdienst
   - Uitvoeringsdienst
   - Sociaal Domein samenwerking
  BusinessCollaboration
  Standaard (Zaak- en documentservices, ..) Een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.
   GEMMA kent diverse architectuurproducten waaraan het predikaat 'standaard' is toegekend Eigenschappen van een standaard
  • GEMMA type='Standaard'
  • Documentatie - Korte beschrijving van de standaard
  • Naam - Naam van de standaard
  • Object ID - Unieke sleutel van standaard, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
  • URL - Website met meer informatie over de standaard
  • Afkorting - Afgekorte aanduiding voor de naam van de standaard
  • Beheerder - Organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard
  • Compliancy - Compliancy instrument waarmee kan worden aangetoond dat een pakket de standaard correct heeft implementeerd
  • Compliancy URL - Website met meer informatie over het compliancy instrument
  • Grondslag - is het gebruik van de standaard verplicht op basis van wettelijke gebruik van een voorziening of de Pas-toe-of-leg-uit lijst
  Constraint
  Standaardversie (TMLO 1.1) Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie. In de GEMMA wordt vastgelegd welke standaardversies aanbevolen of verplicht zijn bij een bepaalde referentiecomponent
   Eigenschappen van een standaarversie
  • GEMMA type='Standaardversie'
  • Naam - Naam van de standaardversie
  • Documentatie - Korte toelichting op de versie van de standaard
  • Object ID - Unieke sleutel van standaardversie, GUID overgenomen uit KING architectuurtool
  • Versieaanduiding - De versieaanduiding van de standaardversie
  • Status - Aanduiding of de standaardversie in gebruik is of bijvoorbeeld nog in ontwikkeling
   - Einde ondersteuning
   - In gebruik
   - In ontwikkeling
   - Teruggetrokken
  Constraint
  Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling) Sub applicatiefuncties gegroepeerd door applicatiefunctie.
   Eigenchappen van Sub applicatiefunctie zijn gelijk aan die van de applicatiefunctie
  ApplicationFunction
  Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subfuncties. Wordt alleen getoond in de domeinarchitecturen.
   Eigenchappen van Sub bedrijfsfunctie zijn gelijk aan die van de bedrijfsfunctie, met als verschil:
  • GEMMA type = niet gevuld
  BusinessFunction
  SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie) Onderverdeling van een bedrijfsfunctie in subsubfuncties.
   Eigenchappen van SubSub bedrijfsfunctie zijn gelijk aan die van de bedrijfsfunctie, met als verschil:
  • GEMMA type = niet gevuld
  BusinessFunction


  Definitie en eigenschappen van de relaties

  RelatieRelatietypeDocumentatieToelichtingVanNaar
  Id-80974AggregationRelationshipGradatiesgroep (Eindproduct, ..)Standaard (Zaak- en documentservices, ..)
  Id-80975SpecializationRelationshipStandaardversie (TMLO 1.1)Standaard (Zaak- en documentservices, ..)
  Id-80985AggregationRelationshipDomein (ruimtelijk domein, ..)Bedrijfsfunctie (Producten- en dienstenrealisatie RD)
  Id-80990AggregationRelationshipDomein en doelgroepApplicatiefunctie (Beheren van omgevingsvergunningen)
  Id-80992ServingRelationshipApplicatiefunctie (Beheren van omgevingsvergunningen)Bedrijfsfunctie (Producten- en dienstenrealisatie RD)
  Id-80989AggregationRelationshipDoelgroep (gemeente, ..)Domein en doelgroep
  Id-80993AggregationRelationshipApplicatiefunctie (Beheren van omgevingsvergunningen)Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling)
  Id-80994AssignmentRelationshipReferentiecomponent (VTH-component)Applicatiefunctie (Beheren van omgevingsvergunningen)
  Id-80977AssignmentRelationshipReferentiecomponent (VTH-component)Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling)
  Id-80996ServingRelationshipApplicatiefunctie (Beheren van omgevingsvergunningen)SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie)
  Id-80998AggregationRelationshipSub Bedrijfsfunctie (Openbare informering)SubSub bedrijfsfunctie (producten en diensten publicatie)
  Id-80987ServingRelationshipApplicatiefunctie (Beheren van omgevingsvergunningen)Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering)
  Id-80983AggregationRelationshipBedrijfsfunctie (Producten- en dienstenrealisatie RD)Sub Bedrijfsfunctie (Openbare informering)
  Id-81003AggregationRelationshipHoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal)Bedrijfsfunctie (Producten- en dienstenrealisatie RD)
  Id-81000AggregationRelationshipDomein (ruimtelijk domein, ..)Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal)
  Id-81001AggregationRelationshipHoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering)Hoofdbedrijfsfunctie en domein (uitvoering sociaal)
  Id-80984AggregationRelationshipHoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering)Bedrijfsfunctie (Producten- en dienstenrealisatie RD)
  Id-80981AggregationRelationshipDomein (ruimtelijk domein, ..)Hoofdbedrijfsfunctie (Laag Uitvoering)
  Id-81015RealizationRelationshipBuitengemeentelijk component (MijnOverheid berichtenbox)Buitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e-Facturen)
  Id-80959ServingRelationshipBuitengemeentelijk component (MijnOverheid berichtenbox)Buitengemeentelijke dienst (Betrouwbare gegevensuitwisseling)
  DeelnemerAggregationRelationshipEen samenwerking groepeert één of meerdere deelnemende gemeenten.Dit wordt door KING geregistreerd bij het aanmaken van een nieuwe samenwerkingSamenwerkingGemeente
  binnengemeentelijke koppelingFlowRelationshipEen door de gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketversie in het gemeentelijk pakketoverzichtEen koppeling in de softwarecatalogus heeft relaties met de intermediair (een aangeschaft pakket) en de geïmplementeerde standaard. Deze relaties worden als eigenschappen aan de flow meegegeven en zijn daarmee niet meer gerelateerd aan echte objecten. Eigenschappen van een koppeling * GEMMA type = 'Koppeling' * GEMMA subtype = 'Binnengemeentelijk' * Documentatie - Vrij tekstveld waarin gemeente een toelichting kan geven op de koppeling * Naam - Label van de koppeling * Object ID - Unieke sleutel van een door een gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketten, overgenomen uit de Softwarecatalogus * Datum - Datum waarop de koppeling status in gaat of in is gegaan * Intermediair - Naam van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd * Intermediair ID - GUID van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd * Richting - Richting van de gegevensuitwisseling; Links, rechts, beide (resp. left_to_right, right_to_left, bidirection) * Type - Is de koppeling gebaseerd op een standaard, maatwerk of is dit onbekend (resp norm, custom, unknown) * Standaardversie - Standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is * Standaardversie ID - GUID van de standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is * Status - Lifecycle status van de koppeling; In ontwikkeling; distributie; einde ondersteuning * Transportprotocol - Transportprotocol waarmee de koppeling geïmplementeerd is. Waardenlijst: ** Message Queue ** Webservices ** Upload naar portaal ** Digikoppeling-WUS ** Digikoppeling-grote-berichten ** Digikoppeling-ebMS ** Database koppeling ** BestandsoverdrachtPakketversie (Squit 20/20 VTH)Pakketversie (Squit 20/20 VTH)
  Gebruikt / beheertAssociationRelationshipDeze view documenteert de ArchiMate export voor gemeenten die de Softwarecatalogus genereert. Alle geexporteerde elementen en relaties worden in deze view getoond.Eigenschappen van de relatie * Object ID - Unieke sleutel van de relatie; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus * gebruikt / beheerd ** gebruikt - pakketversie wordt beheerd door de een samenwerking. De deelnemende gemeente gebruikt het pakket ** beheerd - pakketversie wordt door gemeente beheerd en gebruikt.GemeentePakketversie (Squit 20/20 VTH)
  Gebruikt / beheertAssociationRelationshipEen door de samenwerking beheerd en /of gebruikt pakketEigenschappen van de relatie * Object ID - Unieke sleutel van de relatie; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus * gebruikt / beheerd ** gebruikt - pakketversie wordt door de samenwerking beheerd en gebruikt ** beheerd - pakketversie wordt door samenwerking beheerdPakketversie (Squit 20/20 VTH)Samenwerking
  Gebruikt / beheertAssociationRelationshipEen door de samenwerking beheerd en/of gebruikt pakket. Samenwerking heeft geen pakketversie geregistreerd.SamenwerkingPakket (Excel)
  Gebruikt / beheertAssociationRelationshipEen door de gemeente beheerd en/of gebruikt pakket. Gemeente heeft geen pakketversie geregistreerd.GemeentePakket (Excel)
  heeft versieAggregationRelationshipEen pakket heeft één of meerdere pakketversiesPakket (Excel)Pakketversie (Squit 20/20 VTH)
  LevertAssociationRelationshipEen pakket wordt geleverd door één leverancierLeverancier (Visma Roxit)Pakket (Excel)
  Gebruikte standaardRealizationRelationshipBuitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e-Facturen)Standaard (Zaak- en documentservices, ..)
  Ondersteunt standaardversieRealizationRelationshipEen pakketversie ondersteunt één of meerdere standaarversie. Een pakketversie is compliant, indien de leverancier d.m.v. het uploaden van een testrapport aantoond aan de standaard te voldoen.Eigenschappen bij relatie Ondersteunt (Pakketversie - Standaardversie) * Compliancy testrapport (j/n) * Testrapport URL - URL naar testrapport in Softwarecatalogus of door leverancier beheerde websitePakketversie (Squit 20/20 VTH)Standaardversie (TMLO 1.1)
  buitengemeentelijke koppelingFlowRelationshipEen door de gemeente geregistreerde koppeling tussen een gemeentelijke pakketversie en een buitengemeentelijke componentIn de softwarecatalogus wordt een buitengemeentelijke koppeling geregistreerd als een relatie tussen een binnengemeentelijk heeft pakket en een buitengemeentelijke component (een landelijke voorziening). De gemeente geeft aan of de koppeling gerealiseerd is met een intermediair (een aangeschaft pakket) en of de gegevensuitwisseling gebaseerd is op een koppelvlakstandaard. In de export kent de koppeling de volgende eigenschappen * GEMMA type = 'Koppeling' * GEMMA subtype = 'Buitengemeentelijk' * Documentatie - Vrij tekstveld waarin gemeente een toelichting kan geven op de koppeling * Naam - Label van de koppeling * Object ID - Unieke sleutel van een door een gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketten, overgenomen uit de Softwarecatalogus * Datum - Datum waarop de koppeling status in gaat of in is gegaan * Intermediair - Naam van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd * Intermediair ID - GUID van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd * Richting - Richting van de gegevensuitwisseling; Links, rechts, beide (resp. left_to_right, right_to_left, bidirection) * Type - Is de koppeling gebaseerd op een standaard, maatwerk of is dit onbekend (resp norm, custom, unknown) * Standaardversie - Standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is * Standaardversie ID - GUID van de standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is * Status - Lifecycle status van de koppeling; In ontwikkeling; distributie; einde ondersteuning * Transportprotocol - Transportprotocol waarmee de koppeling geïmplementeerd is. Waardenlijst: ** Message Queue ** Webservices ** Upload naar portaal ** Digikoppeling-WUS ** Digikoppeling-grote-berichten ** Digikoppeling-ebMS ** Database koppeling ** BestandsoverdrachtPakketversie (Squit 20/20 VTH)Buitengemeentelijk component (MijnOverheid berichtenbox)
  Wordt gebruikt voorSpecializationRelationshipDe door de gemeente geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor het pakket of de pakketversie gebruikt wordt.Pakketversie (Squit 20/20 VTH)Referentiecomponent (VTH-component)
  Id-81013ServingRelationshipBuitengemeentelijke service (Verzenden en ontvangen e-Facturen)Referentiecomponent (VTH-component)
  Verplicht/AanbevolenRealizationRelationshipMet de relatie worden de voor een referentiecomponent verplichte of aanbevolen standaarden aangewezen.Met deze relatie word vastgelegd wanneer - voor welke referentiecomponent - een standaard verplicht of aanbevolen is. Van de verplichte standaard wordt een pakket geacht de in gebruik zijnde standaardversie(s) te ondersteunen. Eigenschappen van de relatie 'aanbevolen of verplichte standaard' * Verbindingsrol = 'Aanbevolen' of 'Verplicht' * Object ID - Unieke sleutel van standaardversie, GUID overgenomen uit KING architectuurtoolReferentiecomponent (VTH-component)Standaard (Zaak- en documentservices, ..)
  Wordt gebruikt voorAssignmentRelationshipDe door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt.Pakketversie (Squit 20/20 VTH)Sub Applicatiefunctie (Aanmaken zaak, gegevensuitwisseling)
  Wordt gebruikt voorAssignmentRelationshipDe door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt.Pakketversie (Squit 20/20 VTH)Applicatiefunctie (Beheren van omgevingsvergunningen)

  ]}}