Sectormodel StUF Wkpb

Laatst bewerkt: 24 oktober 2017, 03:34:14 StUF-LVWKPB is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens door gemeenten en Kadaster met de Landelijke Voorziening voor de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken.

Voor meer informatie zie Kadaster: StUF LVWKPB