StUF-LVO is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening Omgevingsloket.

Voor meer informatie zie Ministerie van IenM: StUF-LVO