Sectormodel Geo: StUF Geo IMGeo


StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT|IMGeo gegevens van bronhouder naar LV-BGT en binnen een bronhoudersorganisatie tussen de afdeling Geo(-informatie) en BOR.

BOR staat daar voor Beheer Openbare Ruimte. LV-BGT is de Landelijke Voorziening voor de Basisregistratie Topografie.

Een gedeelde standaard voor beide ketens heeft als voordelen dat beide ketens goed op elkaar aansluiten, en dat de kosten voor implementatie, beheer en gebruik van BGT/ IMGeo-gegevens (Geo-BOR)lager zijn. Door het BGT-berichtenverkeer en BOR berichtenverkeer onder te brengen in aparte sectormodellen binnen de StUF-Geo IMGeo berichtenstandaard wordt eenvoudig beheer van de standaard voor beide ketens gegarandeerd.

Voor meer informatie zie Geonovum: StUF-Geo IMGeo

Deze pagina is het laatst bewerkt op 19 jul 2021 om 17:03.