Objecttype: VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE

Hieronder specificeren we het objecttype VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE, met bijbehorende attribuut- en relatiesoorten, van het Informatiemodel Zaken (RGBZ) versie 1.0.1.

Objecttype

Status RBGZ 1.0.1 in gebruik
Objecttype-id vestiging_van_zaakbehandelende_organisatie
Mnemonic VZO
Herkomst KING
Definitie Een VESTIGING van een onderneming of rechtspersoon zijnde de zaakbehandelende organisatie.
Herkomst definitie KING
Datum opname 17 mei 2010
Toelichting Deze specialisatie ('subtype') van VESTIGING is opgenomen om binnen vestigingen onderscheid te kunnen maken tussen vestigingen van organisaties die zaken behandelen en vestigingen van andere organisaties. Alleen van vestigingen van zaakbehandelende organisaties leggen we de relatie naar organisatorische eenheden (en medewerkers) om op die manier uit te kunnen wisselen op welke locatie een organisatorische eenheid van een zaakbehandelende organisatie haar taken uitoefent.

De specialisatie overerft alle attribuutsoorten en relatiesoorten van VESTIGING (specialisatie van BETROKKENE) en kent zelf slechts één relatiesoort.

Unieke aanduiding SUBJECT.Subjecttypering gevolgd door het Vestigingsnummer
Populatie De vestigingen van de organisatie die de zaken behandelt en waarbinnen één of meer organisatorische eenheden hun activiteiten uitvoeren en betrokken zijn of waren bij één of meer zaken.
Kwaliteitsbegrip
Overzicht attributen Code. . .Gegevensnaam. . .HerkomstOverzicht relaties Relatienaam incl. gerelateerd objecttype. . .Herkomst

huisvest ORGANISATORISCHE EENHEID. . .KING

Attribuutsoorten

Zie de generalisatie VESTIGING (van BETROKKENE) voor de attribuutsoorten.


Relatiesoorten

Relatiesoort VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE huisvest ORGANISATORISCHE EENHEID

Naam relatiesoort VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE huisvest ORGANISATORISCHE EENHEID
Herkomst relatiesoort KING
Code relatiesoort
Definitie relatiesoort De ORGANISATORISCHE EENHEID die haar activiteiten uitvoert in de VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE
Herkomst definitie relatiesoort KING
Datum opname relatiesoort 17 mei 2010
Toelichting relatiesoort Met deze relatiesoort wordt voor vestigingen van de organisatie die zaken behandelt gemodelleerd welke organisatorische eenheden (afdelingen e.d.) binnen die vestiging c.q. op die locatie werkzaam zijn. Aangezien de relatie alleen gemodelleerd is voor de VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIEs worden binnen het RGBZ organisatorische eenheden en hun medewerkers niet uitgewisseld voor organisaties die alleen op andere wijze betrokken zijn bij zaken bijvoorbeeld de aanvrager van een vergunning.
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Aanduiding gebeurtenis Nee
Aanduiding brondocument Nee
Indicatie in onderzoek Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid Nee
Indicatie kardinaliteit 1 -N (vice versa 1-1)
Indicatie authentiek Gemeentelijk basisgegeven
Regels relatiesoort