Releasepagina Architectuur UIVO-CG


Ontwikkeling doelarchitectuur[bewerken]

De ontwikkeling van de doelarchitectuur is een iteratief proces van: vragen stellen, antwoorden verkrijgen en verwerken, publiceren, nieuwe vragen stellen etc. Dit is een proces waarin we samenwerken met vele partijen: van gemeenten, Rijksoverheid, provincies, tot waterschappen en uitvoeringsdiensten. Gezamenlijk ontdekken we de gevolgen van de omgevingswet en zoeken we naar antwoorden. Denk hierbij aan de koppelvlakken met het DSO of een verdieping van de toekomstige processen. Deze antwoorden publiceren wij middels de doelarchitectuur. Die vervolgens weer aanleiding is voor een volgende ronde verdiepende vragen. Hiermee is de doelarchitectuur een product dat in beweging is. De meest recente versie betreft de 1.0 versie (11-12 2017).

Nieuw in de 1.1 versie van de doelarchitectuur (december 2018):[bewerken]

 • Processen in meer detail uitgewerkt
 • Update applicatie views
 • Update applicatie interactie views
 • Update requirements VTH en omgevingsbeleid
 • Interactie view voor informatieproducten toegevoegd

Nieuw in de 1.0 versie van de doelarchitectuur (november 2018):[bewerken]

 • Update proces & applicatie views
 • Update applicatie interactie views
 • Toevoeging Zaakgerichtwerken views
 • Koppeling met softwarecatalogus gelegd

Nieuw in de 0.9 versie van de doelarchitectuur:[bewerken]

 • Toevoeging gemeentelijke processen
 • Toevoeging Handreiking Nulmeting & Analyse (via ROMnet)
 • Toevoeging informatiemodel Omgevingswet
 • Bijgewerkte modellen processen en applicaties n.a.v. nieuwe interbestuurlijk (UIVO-I) procesmodel

Nieuw in de 0.8 versie van de doelarchitectuur:[bewerken]

 • Welke applicaties zijn betrokken bij de Omgevingswet: applicatielandschap gemeente en DSO Omgevingswet
 • Welke applicaties ondersteunen een Omgevingswet proces: koppeling tussen VIVO processen en referentie componenten
 • Hoe verloopt tijdens een proces de gegevensuitwisseling tussen DSO, LVBB enerzijds en een gemeente anderzijds: interactieview