Release notes 1.9.2 (16-11-2015)

Deze pagina beschrijft de releasenotes voor StUF Testplatform 1.9.2. Nieuwe functionaliteit ten opzichte van versie 1.9.1 van het StUF Testplatform wordt beschreven. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen inclusief bugfixes zie hoofdstuk 'Bugs en Changes'

Functionele wijzigingen

Deze release bevat testsets en testscenario's voor Regie- en Zaakservices 1.0.

Bugs and Changes

Issue Type Summary Fix version
Bug STP stuurt notificatieberichten met rol ‘VerzoekerVTO’ 1.9.2
Bug STP stuurt onbekende gegevens mee over de trading partner 1.9.2
Bug Jeugdzorg 1.0 testset moet ebMS verbinding gebruiken 1.9.2
Task Toevoegen controle op geslacht moeder in regel CORV000117 1.9.2
Task Controle op mime type in regels CORV000150 en CORV000152 1.9.2
Bug Corrigeren en hernoemen CPA templates voor jeugdzorg 1.0 1.9.2
Bug Aanpassen en hernoemen end points voor jeugdzorg 1.0 1.9.2
Task N.a.v. Document Creatie Services patch 1.0.2 is regel DCRB005 uitgezet 1.9.2
Bug Regel STVVB00002 werkte niet goed bij asynchrone berichtinteracties 1.9.2