Release notes 1.9.1 (28-10-2015)

Deze pagina beschrijft de releasenotes voor StUF Testplatform 1.9.1. Nieuwe functionaliteit ten opzichte van versie 1.9.0 van het StUF Testplatform wordt beschreven. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen inclusief bugfixes zie hoofdstuk 'Bugs en Changes'

Functionele wijzigingen

Deze release bevat testsets en testscenario's voor Jeugdzorg (CORV) testsets 0.9 en 1.0 in een variant "JZA". Hiermee wordt de testset uit te voeren met een Jeugdzorgapplicatie/GSB (service bus), zonder digikoppeling adapter. Deze testscenario's bevatten StUF bevestigingsberichten (Bv03 of Bv04). Deze release bevat aanpassingen aan testset en scenario's StUF-koppelvlak Jeugdzorg 1.0 conform koppelvlak Jeugdzorg versie 1.0.1.

Bugs and Changes

Issue Type Summary Fix version
Task Testset en testscenario's Jeugdzorg 1.0 JZA (concept Pilotfase). 1.9.1
Task Testset en testscenario's StUF Jeugdzorgonderzoek (CORV) 0.9.04 - JZA. 1.9.1
Bug Documentcreatie: aanpassing berichtinhoud verzoekHervattenDocumentcreatie. 1.9.1
Task Aanpassen scenario's Jeugdzorg 1.0 n.a.v. koppelvlak versie 1.0.1. 1.9.1
Task CPA sjablonen voor Jeugdzorg 1.0 1.9.1
Bug Completeren endpoint configuraties voor Jeugdzorg 1.0 1.9.1