Release notes 1.9.0 (27-10-2015)

Deze pagina beschrijft de releasenotes voor StUF Testplatform 1.9.0. Nieuwe functionaliteit ten opzichte van versie 1.8.1 van het StUF Testplatform wordt beschreven. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen inclusief bugfixes zie hoofdstuk 'Bugs en Changes'

Functionele wijzigingen

Deze release bevat wijzigingen om asynchrone interacties beter te ondersteunen ten behoeve van "JZA" varianten van de Jeugdzorg (CORV) testsets 0.9 en 1.0. Hiermee wordt het mogelijk dat binnen een scenario een bericht met technische bevestiging (Bv03 of Bv04) wordt beantwoord met functionele bevestiging Bv01 die ook technisch bevestigd wordt (Bv03 of Bv04).

Bugs and Changes

Issue Type Summary Fix version
Task Mogelijk maken asynchrone interacties binnen een scenario. 1.9.0